InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. [32-AUUK], Physics of Small Bodies in Solar System [NAST020, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2018, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Vyučujúci bol na prednášku vždy pripravený, do výkladu často zahrnul aj príklady z vlastnej vedeckej praxe, čo jednak urobilo prednášku viac zaujímavou, ale zároveň ukázalo, ako a kde sa dajú dané znalosti uplatniť. K študentom pristupuje ako k rovnocenným partnerom, ochotne odpovedá na otázky. Predmety doc. Broža preto môžem len odporučiť.
Comment on course, Physics of Small Bodies in Solar System [NAST020, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2018, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Predmet bol veľmi zaujímavý, prednes pútavý a prekladaný ukážkami (obrázkami, animáciami). Aj keď tématika nebola často triviálna (hydrodynamické rovnice), vždy bola korektne vysvetlená. K dispozícii sú aj študijné materiály, ktorých autorom je priamo prednášajúci a môžu pomôcť v prípade nejakých nejasností počas prípravy na skúšku. Počas jednej z prednášok sme sa boli pozrieť na zbierku meteoritov, čo bolo výrazným spríjemnením výučby a zároveň vhodným doplnením prednášok z bloku o meteoritoch.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html