• Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Seminar of biophysics and chemical physics I [NBCM175, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2024, 2. ročník, Biofyzika a chemická fyzika, Master's (post-Bachelor)
Velmi užitečný předmět. Studenti se na něm dozví spoustu důležitých informací k doktorskému studiu, fungování konferencí, psaní diplomové práce a odborných článků atd.

Součástí předmětu je i nácvik prezentování diplomové práce. Hodnocení prezentací studentů vyučujícími je velmi objektivní a nápomocné. Velmi oceňuji vstřícný a chápavý přístup vyučujících k nervózním studentům, kteří podávají hodnocení a rady velmi taktním a přátelským způsobem. Celkově mi přijde, že předmět je velmi dobře koncipován a opravdu pomáhá studentům zlepšit prezentování vědeckých výsledků.