InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D. [32-AUUK], Seminar of the Astronomical Institute of Charles University I [NAST010, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2018, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Semináre sú uvádzané profesionálne a doktor Haas zároveň dbá aj na dodržiavanie časového rámca. Veľmi korektne moderuje i diskusiu.
doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc. [32-AUUK], Cosmology II [NAST039, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2018, 1. ročník, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Prednášajúci doc. Mészáros je príjemným vyučujúcim, prednášky s ním sú pohodové, no často sa vlačú, poprípade veľká časť opakuje obsah niekoľkých prednášok dozadu a z toho dôvodu sa stanú nudnými. Zápis na tabuľu je veľmi chaotický a študent musí byť v strehu, aby zachytil, v ktorej medzere medzi iným textom sú napísané aktuálne komentované zápisy.
Comment on course, Seminar of the Astronomical Institute of Charles University I [NAST010, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2018, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Prednášky v rámci seminára pokrývajú veľmi široký rámec tém a sú prednášané často zaujímavými zahraničnými hosťami. Odporúčam ich navštevovať, aj keď nie sú priamo zamerané na tému študentovi blízku, pretože si môže výrazne rozšíriť svoje obzory, získať nové nápady i rozšíriť si napríklad svoju anglickú slovnú zásobu.
Comment on course, Cosmology II [NAST039, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2018, 1. ročník, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Tématika kozmológie je bezpochyby veľmi zaujímavá, tento predmet je priamym pokračovaním a rozšírením Kosmologie I. Prednášky tohto predmetu pokrývali zaujímavé témata, avšak niekedy som mal pocit, že sa točíme v kruhu a prednášky sa veľmi pomaly posúvali ku predu. Pri príprave na skúšku je nutná istá dávka samoštúdia alebo doštudovania detailov prednášanej látky.
Comment on course, Seminar of the Astronomical Institute, Charles University (PV) [NAST110, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2016, 2. Year, Fyzika, doctoral
Více seminářů by se mohlo natáčet.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html