• Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Experimental methods of biophysics and chemical physics II [NBCM178, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 23.08.2023, 1. ročník, Biofyzika a chemická fyzika, Master's (post-Bachelor)
Předmět je zajímavý a užitečný, nicméně myslím, že bych si z něj odnesla více, kdyby byl trochu jinak koncipován.

Přišlo by mi lepší přeuspořádat přednášky z části I a II tak, aby ty související byly v jednom semestru. Tedy například by mi přišlo vhodné mít v jednom semestru vše týkající se NMR a zobrazování MRI (přednášky od prof. Štěpánkové) a klidně i Mössbauerovu spektroskopii, která je tématem podobná. Nemusel by se pak v druhém semestru věnovat čas opakování a celkově by to studenti myslím více pochopili do hloubky.
Stejně by mi přišlo dobré, kdyby byly v jednom semestru přednášky od prof. Heřmana, které na sebe také hodně navazovaly. Pan profesor vše samozřejmě dostatečně vysvětlil, ale všimla jsem si například až po zkoušce určitých použití, které jsme se učili v první části a již jsem je zapomněla, které hodně souvisely s druhým semestrem a kdyby se to učilo najednou, spíše bych si to nějak propojila a zapamatovala na delší dobu.

Obecně nejlepší (z pohledu studenta) by mi přišlo, kdyby se první semestr soustředil především na základy spektroskopie a druhý semestr na NMR a jiné exp. metody. Popřípadě by mi ještě přišlo dobré dát jako povinný předmět NBCM165 (Teoretické základy molekulární spektroskopie), kde by se dle sylabu měly probírat všechny teoretické věci ke spektroskopii, které byly probírány v Exp. met. I, ale uceleně a více do hloubky. Exp. metody by pak mohly být zaměřeny opravdu pouze na exp. uplatnění, bez příslušné teorie (té bylo v prvním semestru hodně, ale bylo málo času).

Osobně bych klidně ubrala nějaké experimentální metody, které nejsou tak běžné (například fotoakustická spektroskopie) a více do detailu se věnovala běžnějším experimentům. I když to bylo velmi zajímavé. Možná by mi vyhovovalo, kdyby se v těchto exp. metodách učily základní důležité metody a ty zajímavé, ale ne tak běžné by byly například přednášeny ve volitelném semináři z biofyziky, který je nyní jako povinně volitelný předmět pro 3. semestr na Bc. (nyní se přednášky dosti překrývají).

Jinak mě přednášky bavily a obecně mi přišlo, že všichni vyučující byli dobře připraveni, témata byla zajímavá a vetšinou velmi propojená s probíhajícími experimenty na MFF. Také se mi líbilo propojení s praktiky. Také si velmi vážím toho, že všichni přednášející byli velmi ochotní a obecně předmět velmi dobře fungoval z hlediska organizace.