InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Summer semester.
Suggestions to education (Summer semester)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Computer solutions of physical problems [NMMO212, laboratorní práce]
Student has disallowed display of personal data, 15.09.2023, 3. ročník, Matematické modelování, Bachelor's
Témata projektů byly velmi zajímavá a obtížnost úloh tak akorát, jen na konci semestru bylo té práce opravdu hodně.
Student has disallowed display of personal data, 16.08.2023, 2. ročník, Matematické modelování, Bachelor's
Jeden z najlepších predmetov, čo som zatiaľ na Matfyze zažil.
Oceňujem možnosť práce v tíme, rýchlu reakciu na dotazy a detailne spracované študijné materiály.
Na prednáškach panovala mimoriadne priateľská atmosféra, chodil som tam rád.
Jediná škoda, že na tento predmet som počas semestru nemal toľko času, čo by som chcel, a čo by si zaslúžil.
Student has disallowed display of personal data, 10.06.2023, 3. ročník, Matematické modelování, Bachelor's
Predmet je časovo náročný, lepšie povedané, raz do týždňa človeka zavalí úlohami, pri ktorých nezanedbateľnú časť práce tvorí zisťovanie, čo a ako vlastne treba urobiť, čítanie sprievodného článku a dohadovanie sa v tíme. Na druhú stranu sú úlohy veľmi zaujímavé a pri čítaní zadania človek dostane chuť sám robiť v tejto oblasti výskum, pretože to má význam. Po tom, ako sme začali dostávať presné zadania, čo máme urobiť, sa situácia zlepšila, ale povinností bolo stále veľa.
Keď sa zadal veľký projekt, na ktorý boli dva týždne namiesto jedného, týždeň na to sa zadal ďalší.
Aj napriek veľkej snahe vyučujúcich o uvoľnené hodiny a o to, aby nás riešenie úloh bavilo, bola atmosféra hodín skôr workoholická a predmet ako taký nepríjemný, za čo môže veľké množstvo projektov, ktoré treba behom semestra stihnúť.
Prínosom bolo, že sme na úlohách pracovali v tímoch, čo znížilo záťaž na jednotlivca a naučili sme sa kooperovať.
Najviac sa mi páčilo prezentovanie výsledkov, kedy človek mohol vidieť, ako úlohu vyriešili iné tímy a tiež sme dostávali užitočnú spätnú väzbu.
Ku koncu semestra, kedy bola medzera medzi tým, čo vieme, a tým, čo máme urobiť, obrovská, bola tendencia ignorovať sprievodné články a prednášky na hodinách, a len algoritmicky vykonať úlohy podľa pokynov.
Myslím si, že by pomohlo vypustiť minimálne tretinu projektov, aby bol predmet rozumne zvládnuteľný.
Veľa problémov som mal s počítačom, pretože jazyk Wolfram Mathematica, kde sme robili väčšinu úloh, je škaredý. Napriek tomu, že sa dá predmet v pohode zvládnuť s Windowsom, nám bol intenzívne propagovaný Linux, čo bolo vcelku nepríjemné.
Petr Rašek, 09.06.2023, 3. Year, Matematické modelování, Bachelor's
Velmi zajímavý předmět, probírané fyzikální úlohy se vybraly dobře a jsou k nim skvělé materiály. Předmět je taky velice praktický a naučí věci důležité pro bakalářku - práce s matematickým SW, psaní v LaTeXu a prezentování. Navíc po celý semestr panovala velmi uvolněná atmosféra. Práce v týmu bohužel moc nefungovala a bylo by dobré se jí také více věnovat, ale to hlavní je nakonec na studentech. Předmět je také časově náročný a člověk by se do něj rád ponořil víc, ale objektivně při dalších předmětech už času mnoho nezbývá.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html