Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Geometry of Computer Vision [NMMB440, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 09.06.2018, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Oceňuji koncept předmětu jako takového - provázání techniky počítačového vidění s netriviální matematikou, která se za danou problematikou nachází.
Od pana Pajdly existují k předmětu kvalitní skripta, ze kterých se dá probíraná témata dobře pochopit.