InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Summer semester.
Suggestions to education (Summer semester)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Special Functions and Transformations in Image Processing [NPGR013, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.09.2023, 2. ročník, Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her, Master's (post-Bachelor)
Predmet bol zaujímavý, preberaná látka bola na mňa miestami trochu náročná. Skúška je vedená tak, aby študent definitívne pochopil veci, na ktoré mal vypracovať riešenie - k odpovediam nám vyučujúci postupne pomáhal a dával nápovedy, kým to študentovi všetko úplne nedošlo a neprepojili sa mu v hlave všetky súvislosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html