InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Summer semester.
Suggestions to education (Summer semester)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Milan Straka, Ph.D. [32-UFAL], Deep Learning [NPFL114, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 29.05.2023, 1. ročník, Computational linguistics, doctoral
There was a great involvement in the practicals provided by our teacher and he was open to a lot of questions on Piazza, technical with debugging or theoretical. He also took some time to help us debug certain issues which is highly appreciated.
RNDr. Milan Straka, Ph.D. [32-UFAL], Deep Learning [NPFL114, přednáška]
Patrik Vácal, 08.09.2023, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Během přednášek je ze Straky přímo cítit jeho nadšení pro věc. Energeticky poskakuje před tabulí jako jeho zvířecí druh. Přednáška je dobře připravená, srozumitelná, Straka vítá dotazy. Ze všech přednášek jsou záznamy.
Student has disallowed display of personal data, 23.07.2023, 1. Year, Informatika - Softwarové systémy, doctoral
Straka je výborný přednášející a velmi dobře se poslouchá.
Student has disallowed display of personal data, 20.07.2023, 1. Year, Informatika - Umělá inteligence, Master's (post-Bachelor)
Milan Straka is my favorite teacher by far. He is always energetic and does amazing job explaining the material. He always replies quickly to the questions of the students and is just pure gold. You can truly feel from his presence that he cares about teaching us as much as he can and preparing us for the world of machine learning.
Student has disallowed display of personal data, 06.07.2023, 3. Year, Informatika, Bachelor's
Vyucujici je megafrajer
Student has disallowed display of personal data, 21.06.2023, 1. ročník, Matematika pro informační technologie, Master's (post-Bachelor)
Naprosto výborný, vždy zapálený přednášející, odhodlaný udělat vše k vylepšení průběhu předmětu, což lze na kvalitě kurzu naprosto zásadně znát. Hodnotím jako nejspíše vůbec nejlepšího vyučujícího, s kterým jsem se při studiu setkal.
Comment on course, Deep Learning [NPFL114, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 23.07.2023, 1. Year, Informatika - Softwarové systémy, doctoral
Úkoly na hluboké učení jsou poměrně časově náročné pro jednotlivce, nicméně, je dovoleno (a naopak je to doporučeno) je plnit v malých týmech. Úkoly pokrývají víceméně celou látku probíranou na přednáškách a pomáhají ji lépe pochopit.
Student has disallowed display of personal data, 30.06.2023, 1. ročník, Computer Science - Artificial Intelligence, Master's (post-Bachelor)
The practicals were really helpful to solve the assignments. I have a suggestion : it may be great to make a small tutorial for AIC a the beginning of the year (because, having never used remote clusters, and very rarely the terminal, it was quite indimidating at the beginning and I didn't use it for a long time : I did it only once a fellow student taught me the basic commands, which is a pity).
Comment on course, Deep Learning [NPFL114, přednáška]
Patrik Vácal, 08.09.2023, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Straka je boží vyučující. Na všech jeho předmětěch je vidět jeho zápal pro AI. Materiály k výuce jsou srozumitelné. Pokud něco nepochopíte, stačí se zeptat. Straka odpovídá na zprávy rychle a srozumitelně.
Předmět jako takový je časově náročný, avšak mi dal opravdu hodně. Můžu jedině doporučit!
Student has disallowed display of personal data, 23.07.2023, 1. Year, Informatika - Softwarové systémy, doctoral
Předmět je každý rok aktualizovaný, aby pokrýval nejnovější technologie v oblasti hlubokého učení. Každá přednáška je doplněna jednoduchými úkoly, na kterých je probíraná látka ukázaná v praxi.
Student has disallowed display of personal data, 20.07.2023, 1. Year, Informatika - Umělá inteligence, Master's (post-Bachelor)
This is an incredibly valuable course. The slides are very high quality and the explanations of the teacher are great. The material is modern and reflects current state-of-the-art techniques. After attending this course I feel like I could do anything; whether it's image recognition, text processing like ChatGPT, or image generation like stable diffusion. It is undoubtedly the best course I ever attended.
Student has disallowed display of personal data, 06.07.2023, 3. Year, Informatika, Bachelor's
najlepsi predmet na deep learning na univerzite
Student has disallowed display of personal data, 30.06.2023, 1. ročník, Computer Science - Artificial Intelligence, Master's (post-Bachelor)
It was great to have a teacher that was both passionate, and went in depth but always being clear. The material available (like recordings) was also very nice. My only concern with this course is that doing the assignments, even in team, really takes a lot of time.
Student has disallowed display of personal data, 21.06.2023, 1. ročník, Matematika pro informační technologie, Master's (post-Bachelor)
Velmi přínosný, zábavný a neuvěřitelně propracovaný kurz. Obecně jistě jeden z nejlepších předmětů, které jsem zažil. Vše je domyšleno do posledního detailu se záměrem aby si student odnesl co nejvíce. Nemám vůbec co vytknout, pouze je však dobré počítat s tím, že je předmět poměrně výrazně časově náročný.
Student has disallowed display of personal data, 29.05.2023, 1. ročník, Computational linguistics, doctoral
Great lecture, extremely well documented from papers/articles to implementation strategies.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html