InquiryInquiry(version: 647)
In the winter semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 04.01.2019 until 20.02.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. [32-UFAL], NLP Applications [NPFL093, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 17.09.2017, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Vyučující je přátelský, ochotný.
Comment on course, NLP Applications [NPFL093, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.06.2018, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Předmět sestával ze zvaných přednášek odborníků z UFALu a z praxe, kteří prezentovali projekty, na nichž pracovali. Každá jedna přednáška byla velmi zajímavá a inspirující.

Přestože se v konečném důsledku nenaučíte žádné konkrétní dovednosti, povzbudí a rozvine vás předmět ve vlastním uvažování nad smyslem, využitím i důsledky technologií, které se snažíme v menší či větší míře sami vytvářet.

Čím více studentů se přednášek účastní tím více přednášejících z praxe může doc. Kuboň získat. Přestože letošní ročník byl co do účasti vydařený, je škoda, že předmět s takovouto náplní zůstává skrytý, čímž se možná připravuje o potenciální posluchače z řad ostatních studentů, kteří třeba ani nestudují matematickou lingvistiku, ale daná oblast by je zajímala.
Student has disallowed display of personal data, 15.06.2017, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
The course was overall very interesting.
I recommend changing the type of examination from MC to simply C, possibly also cancelling the practicals and reducing the number of credits.
Comment on course, NLP Applications [NPFL093, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 17.09.2017, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Předmět se mi líbil, nepřišel mi nijak užitečný co se týče naučení nových znalostí, ale ve skutečnosti mi předal daleko více informací než obyčejný předmět. Dozveděla jsem se všemožné použití NLP a plno (pro mě) zajímavostí. Z předmětu jsem si odnesla hodně a hlavně mě bavil.
Student has disallowed display of personal data, 20.06.2017, 2. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Centrum vizualni historie Malach je skvele!
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html