InquiryInquiry(version: 653)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Special Practical Course in Optics and Optoelectronics I [NOOE046, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2018, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Vzhľadom na to, že v skupine sme mali zahraničných študentov, bol predmet vyučovaný v angličtine, čo v prípade pár hodín spôsobilo, že výklad bol neúplný. Avšak nie vždy tomu tak bolo. Všetky exkurzie boli na vysokej úrovni, zaujímavé a náučné. Čo sa týka samotných praktík, oceňujem podstatne zníženú náročnosť oproti bakalárskym praktikám aj to, že samotné experimenty a merania boli väčšinou veľmi zaujímavé :)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html