• Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. [32-MUUK], Linear Algebra II [NOFY142, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 31.08.2023, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Na každom cvičení sa začalo krátkym zhrnutím učiva a následne sa prešlo k precvičovaniu, čo často zlepšilo chápanie učiva.
Každé cvičenie bolo zaujímavé a prístup vyučujúceho veľmi príjemný - nikdy nebol problém prebrať otázky, vyjasniť veci a odchádzala som z nich so zlepšenou náladou.
Author of entry is known to survey organiser, 23.08.2023, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Vyučující vytváří v hodině příjemné prostředí pro dotazy a dbá na to, abychom se ptali, když čemukoliv nerozumíme. Vysvětluje klidně a srozumitelně. Hodiny vždy výborně připravené. Vstřícnost vůči žákům je patrná.
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. [32-MUUK], Linear Algebra II [NOFY142, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 27.07.2023, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Cvičení pana doktor Šmída skvěle navazuje na jeho přednášky. Možná by bylo lepší studenty v průběhu semestru více zapojovat a "nutit" do práce, byť vlastně nevím, jak to udělat. Hodnotím výborně.
Author of entry is known to survey organiser, 03.07.2023, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Na začiatku cvičiaci prepočítal 1-2 jednoduchšie príklady, potom sme samostatne počítali tie zložitejšie. Na záver bola kontrola. Podrobné riešenia príkladov však boli zverejňované aj na webe a tak bol pre mňa osobne prínos cvičenia oproti samostatnému počítaniu doma len minimálny. Keď Tým, čo niekedy vynechajú prednášku môže prekážať absencia úvodného zhrnutia.
Student has disallowed display of personal data, 02.06.2023, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Působení na samotném cvičení bylo poměrně v pořádku i když mi přišlo, že místy byl velmi rychlý. Přijde mi však že malá zápočtové písemky byly hodnoceny sice férově, ale hodně přísně. Velká zápočtová písemka měla několik opravných termínů, což by normálně bylo plus, avšak v případě kdy zápočtovou písemku nesplní většina ze studentů a spoustě z nich zaberou několikrát opakované zápočty většinu ze šesti týdnů zkouškového, tak mi to pro zápočet z pětikreditového předmětu přijde neodpovídající. Velké zápočtové testy samy o sobě mají sice typově podobné úlohy, avšak jejich délka a často záludné variace znamenají, že je v podstatě nemožné test napsat jako celek, jelikož všechny úlohy nejdou časově stíhat.
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. [32-MUUK], Linear Algebra II [NOFY142, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 31.08.2023, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Oceňujem prepracovaný učebný systém (skriptá, kvíz, upútavky, úlohy na cvičeniach, domáce úlohy), ktoré človeka donútia sa učiť priebežne.
Učivo bolo podané zrozumiteľne, avšak škoda, že niektoré oblasti sa na prednáškach spomenuli len okrajovo.
Student has disallowed display of personal data, 27.07.2023, 2. Year, Fyzika, Bachelor's
Kurz, byť jistě náročnější než v minulém semestru, má skvělou organizaci. Forma kvízů, domácích úkolů apod. výborně vede studenta k průběžné práci. Oceňuji také, že oproti minulému pololetní dal pan doktor možnost pracovat na domácích úlohách samostatně. Na druhou stranu skok v náročnosti oproti předchozímu semestru mi přišel možná až moc velký - konkrétně početní nároky na studenta mi přišly téměř srovnatelné s paralelním kurzem MA II pro fyziky, za který je ale udělováno téměř dvojnásobek kreditů.
Author of entry is known to survey organiser, 03.07.2023, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Odceňujem rôznorodosť materiálov ku každej kapitole: upútavka na prednášku, kvíz, prednáška, cvičenie, domáce úlohy. Tempo samotného výkladu bolo skôr rýchlejšie, hlavne pri dôkazoch bol niekedy problém stíhať. Oproti zimnému semetru bolo na prednáške viac úvodnej motivácie k daným témam ako aj ukážok praktických aplikácií, čo hodnotím pozitívne.
Veľký zápočtový test bol dosť náročný. Hlavne však vysokými dimenziami (4x4 matice a pod.) ako princípom samotných úloh, čo mi príde nelogické. Na druhej strane bolo dostatok opravných termínov. Na skúškovom teste bolo potreba získať v prvej časti až 70%, v druhej potom doplnok do celkových 50%. Myslím, že férovejšia by bola požiadavka 50% z oboch testov jednotlivo.
Samotný predmet patril k tým najzaujímavejším, avšak dobrý dojem kazil spomínaný systém hodnotenia.
Comment on course, Linear Algebra II [NOFY142, cvičení]
Author of entry is known to survey organiser, 23.08.2023, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Stručné zopakování tématu na začátku mi zachraňovalo zadek ve smyslu chápaní přednášek a probírané látky obecně.
Student has disallowed display of personal data, 02.06.2023, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Cvičení jsou poměrně dobře koncipována na základě úloh, které jsou v sadě, avšak nutno dodat, že chybí ukázkové řešení, která bych ocenil. Celkově byla cvičení místy dosti repetitivní a přišlo mi že ne až tak interaktivní.
Author of entry is known to survey organiser, 01.06.2023, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Ve skiptech někdy bylo v jedné větě (myslím větu jako česky psany text, ie sentence not theorem, ne matematické tvrzení) tolik informací, že po několika takových po sobě jdoucích větách je velice obtížné se v důkazu, pozorování, atd. totálně neztratit. Bylo by fajn jednotlivé logické návaznosti nějak oddělit, kratší věty, nebo odsazení, aby se to neztratilo v dlouhém bloku hustého textu.
Bylo fajn že bylo propojeni s analýzou při skalarním soucinu. Pozdní sběr byl moc zajímavý, klidně vicero takového!
Comment on course, Linear Algebra II [NOFY142, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 31.08.2023, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
veľmi dobre spracované skriptá a iné materiály, učivo je veľmi zaujímavé a má uplatnenie vo veľa ďalších predmetoch a oblastiach