InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. [32-UTF], Problems of Contemporary Physics II [NOFY048, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2018, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Vyučujúci sa v tejto problematike skvele orientuje nakoľkoje to niečo čo ho už mnoho rokov zaujíma, čo dáva priestor aby sa vedel vyjadriť k nejakej veci vo veľmi širokých súvislostiach, a uviesť dobré no najmä zaujímavé príklady.
Student has disallowed display of personal data, 30.06.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Predmet sa, bohužiaľ, prekrýval s inými povinne voliteľnými predmetmi a cvičením, a preto nás na predmet chodilo asi 5. Čo bola veľká škoda, lebo vyučujúci sa snažil hovoriť o témach, ktoré nás bavili. Prednáška bola vždy zaujímavá a predstavila nové zákutia fyziky.
Comment on course, Problems of Contemporary Physics II [NOFY048, seminář]
Martin Zika, 12.08.2018, 2. Year, Fyzika, Bachelor's
Velmi příjemný odpočinkový seminář, doc. Langer vždy vybírá velmi zajímavá témata napříč celou fyzikou.
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2018, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Veľmi podnetný predmet, zameraný na hlbšie myšlienky, vďaka hľadaniu odpovedí na ktoré ľudstvo vybudovalo celú súčasnú fyziku. Nerozumel som len prečo ho navštevovalo tak málo ľudí, pretože bol rozhodne jeden z najzaujímavejších predmetov.
Student has disallowed display of personal data, 20.09.2016, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Předmět je určený pro druháky, přesto není problém, pokud jste prvák. Na každé přednášce mluví člověk z jiného oddělení, který představí výzkum na své katedře a pomůže vám tím vybrat si danou oblast fyziky
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html