InquiryInquiry(version: 653)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. [32-KDM], Introduction to Geometry of Space [NMUM205, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2019, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Výklad podáván s důrazem na didaktickou i pedagogickou stránku. Přístup trochu jako k dětem, nikoli dospělým studentům. Dovolím si upozornit na kontrast pozdních příchodů přednášející a kontroly absence studentů s požadovaným příchodem do 15 minut od začátku hodiny dle rozvrhu.
Student has disallowed display of personal data, 11.01.2019, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Vyučující mne brzy znudila a ztratila moji pozornost. Nadšení, s kterým jsem přišel zmizelo a během celého semestru jsem chodil na předmět s odporem. Stalo se tedy přesně to, co je vyčítáno školství - utlumuje nadšení žáků a to si myslím, že je špatně. Jsem velmi zklamán. Moc doufám, že v dalších předmětech, kde budeme mít jako vyučující paní docentku, bude její přístup jiný a já nebudu znovu podstupovat to, co tento semestr.
Student has disallowed display of personal data, 07.01.2019, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Paní docentka je rozený pedagog, rozhodně stojí příkladem pro nás, co chceme učit na středních školách. Možná se to pak projevilo tím, že byl výklad trochu pomalý, ale jinak šlo o vcelku zábavné hodiny.
Author of entry is known to survey organiser, 23.02.2018, 2. ročník, Matematika, Bachelor's
Paní docentka se nemusí bát na studenty přitvrdit a zavalit je náročnější teorií než Pythagorovo větou a řezy těles. Studujeme přeci MFF UK. Přístup paní docentky mi připomínal spíše druhý stupeň ZŠ.
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2018, 2. Year, Fyzika, Bachelor's
Paní Robová je velmi milá, ovšem někdy s námi zachází jako s dětmi.
Author of entry is known to survey organiser, 19.02.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Velmi oceňuji styl výkladu a vůbec "učitelství" docentky Robové. Její hodiny jsou zajímavé a dobře koncipované.
Student has disallowed display of personal data, 22.01.2017, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Práci paní docentky Robové není co vytknout. Výklad byl opravdu srozumitelný, byly poskytnuty různé pohledy na řešení úloh. Přístup byl naprosto profesionální, lidský a vysoce didaktický, co velmi oceňuji. V případě jakéhokoliv dotazu paní docentka okamžitě reagovala, aby student látce porozuměl.
Student has disallowed display of personal data, 09.01.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Oceňuji vstřícný přístup, že látku vykládá srozumitelně a vše názorně ukazuje na příkladech.
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2016, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Doc. Robová se velmi důstojně zhostila nesplnitelného úkolu vyložit středoškolskou prostorovou geometrii za jednu hodinu týdně v jednom semestru. Prezentace k dispozici na webu.
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2016, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Oceňuji formu kolokvia, které skutečně otestuje znalosti studenta v dané problematice. Paní docentka navíc opravuje i malé vady během ústní části, čili má člověk u kolokvia možnost si téma urovnat. Z tohoto důvodu bych uvítal více okruhů (i když na to není bohužel asi prostor). Ocenil bych více listů k procvičování na webu (např. řezy).
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. [32-KDM], Introduction to Geometry of Space [NMUM205, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2019, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Přístup mi velmi nevyhovoval, jednání se studenty spíše jako s lidmi kteří vůbec nic neumí, místo rozvoje nás studentů, spíše vychválení sebe. Prostě zbytečný předmět s vyučující, která v tomto předmětu nic nenaučí. Nemohu kompletně hodnotit jak moc dokáže naučit, protože zde ani není prostor pro to, nás něco naučit.
Student has disallowed display of personal data, 07.01.2019, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Paní docentka je rozený pedagog, rozhodně stojí příkladem pro nás, co chceme učit na středních školách. Možná se to pak projevilo tím, že byl výklad trochu pomalý, ale jinak šlo o vcelku zábavné hodiny.
Jiří Helus, 23.02.2018, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Paní docentka se nemusí bát na studenty přitvrdit a zavalit je náročnější teorií než Pythagorovo větou a řezy těles. Studujeme přeci MFF UK. Přístup paní docentky mi připomínal spíše druhý stupeň ZŠ.
Author of entry is known to survey organiser, 19.02.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Velmi oceňuji styl výkladu a vůbec "učitelství" docentky Robové. Její hodiny jsou zajímavé a dobře koncipované.
Student has disallowed display of personal data, 22.01.2017, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Platí co u přednášky.
Student has disallowed display of personal data, 09.01.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Přednášky i cvičení má pečlivě připravené, hodiny mě bavily. Vstřícný přístup ke studentům, dost prostoru na dotazy.
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2016, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Oceňuji důraz kladený na řezy těles, ale navrhuji místo 'obkreslovacích kopyt' používat předtištěná tělesa, výrazně by to ušetřilo čas. Pěkné pracovní listy.
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2016, 2. Year, Matematika, Bachelor's
viz přednáška
Comment on course, Introduction to Geometry of Space [NMUM205, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2019, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Předmět je poměrně jednoduchý, v podstatě řeší stereometrii střední školy. Jsou to skutečně základy. Kdyby nebyla povinná docházka, bylo by to lepší, neboť lidé, kteří stereometrii na střední škole absolvovali, by mohli hodiny navštěvovat dle vlastního uvážení - pokud jsou celou hodinu rozebírány metody řezání krychle, může student tuto látku ovládající věnovat čas jiné látce atd. Těm, co stereometrii neabsolvovali, nabízí předmět hezky zpracované základní znalosti a provede je všemi možnými problematikami.
Dle mého názoru, předmět ideální pro úplné začátečníky. Ideálně bych zvolila dvě paralelní úrovně, jednu právě pro začátečníky a druhou pro pokročilejší tak, aby oběma skupinám předmět přinesl co nejvíc.
Vzhledem k povinné docházce shledávám předmět velmi pomalým- patřím mezi studenty, kteří učivo probírali na střední škole a spoustu času jsem si připadala na hodině zbytečně. Nikoli ve smyslu, že bych neměla práci, ale práce, kterou jsem dělala, nebyla obohacující.
Student has disallowed display of personal data, 11.01.2019, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Tento předmět je velká ztráta času. Na první hodinu jsem se dost těšil, protože geometrie je mým oblíbeným předmětem. Mé nadšení vydrželo přibližně čtvrt hodiny a následně na každou hodinu jsem šel s velkým odporem. Bohužel je tento předmět povinný a bohužel jeho splnění vyžaduje docházku, ale osobně doporučuji využít všechny možné absence.
Předmět jako takový má být koncipován jako pomoc či vlastně doučení základní stereometrie pro všechny učitele, aby se vlastně po roce a půl studia na mff dostali se svou úrovní stereometrie na maturitní úroveň. Velmi chápu, že pokud někdo tuto úroveň nemá a studuje na učitele matematiky, je to hodně špatně. Je také velmi špatně nutit někoho, komu tento předmět neposkytuje prakticky nic nového, chodit povinně na přednášku a cvičení (bohužel na začátku jsme se dověděli, že předmět bude koncipován tak, že je z části přednáška a z části cvičení, ale není rozdělen přesně na přednášku a cvičení, takže nemůžete nechodit ani na přednášku). Osobně bych navrhoval koncipovat tento předmět jinak a myslím si, že by nebylo na škodu na začátku dát rozřazovací test a ten kdo by v něm uspěl, by nemusel povinně chodit, nebo prostě nemít povinnou docházku vůbec.
Co přesně se mi na předmětu nelíbilo:
-Ztráta času - jsou lidé, co se na tomto předmětu nenaučí nic nového (měli by to být všichni) neboť mají složenou maturitní zkoušku ve které je přednášená úroveň vyžadována.
-Příliš pomalé tempo, které způsobilo ztrátu pozornosti a nevytíženost studentů.
-Nemožnost rozvoje pro ty, kteří základy ovládají.
-Povinná docházka na přednášku.
-Přístup vyučující, která nás brala jako středoškolské studenty a tudíž příliš často vysvětlovala triviality, což člověka omrzí a znudí.
-Příliš malá atraktivita předmětu neb předmět nemá dostatečné jiné cíle, než naučit již dávno zvládnuté.
-Velká časová dotace na málo látky.
-Vyžadování nošení pomůcek, které nebylo potřeba využívat a které (opět a zas jsem u času) spíše zpomalovali, než urychlovali proces rýsování.
-Postavení závěrečného testu, kdy se mnohem více hledí na výsledek, než na postup a příliš se řeší celková úprava.
Student has disallowed display of personal data, 07.01.2019, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Požadavky jsou jasné a celkově minimální, nedá se čekat jejich snížení, protože už tak, jak nám bylo vysvětleno, mají dohnat a srovnat schopnosti ve středoškolské geometrii. Možná se jelo na můj vkus občas trochu moc pomalu.
Author of entry is known to survey organiser, 23.02.2018, 2. ročník, Matematika, Bachelor's
Pokud má mít tento předmět smysl, měl by být kladen důraz na to, že studujeme MFF UK a tedy zvládneme látku více do hloubky. Nic mi tento předmět nedal...
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2018, 2. Year, Fyzika, Bachelor's
Jako osvěžení znalostí ze střední školy dobré, ale poněkud rozvleklé.
Student has disallowed display of personal data, 20.02.2018, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Látka pro mě byla známá ze střední školy, příliš jednoduchá, raději bych čas trávila řešením složitějších příkladů. Pěkně shrnuto, nicméně pro sebe to považuji za zbytečné.
Uvítala bych, kdyby se oba testy mohly psát již po několika seminářích a tím by měli lidé, kteří s geometrií nemají problém, hotovo už na začátku semestru.
Author of entry is known to survey organiser, 19.02.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Skvělý předmět pro studenty, již se zatím příliš neseznámili s geometrií.
Student has disallowed display of personal data, 09.01.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Díky přednáškám jsem si mohla sjednotit znalosti ze SŠ a získat nad danou látkou nadhled.
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2016, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Opakování středoškolské geometrie. Pro studenty z kvalitních gymnázií zcela nadbytečné. Jednou z mála nových věcí pro mě byl důkaz Eulerovy věty o tělesech, který byl pouze naznačen.
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2016, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Zaměření na potřeby budoucího pedagoga geometrie na střední škole. Mnoho aplikací, ukázek a také historický vývoj. Děkuji za přínosný předmět.
Comment on course, Introduction to Geometry of Space [NMUM205, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2019, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Velká katastrofa, pro mnoho lidí velmi zbytečný předmět. Dle mého názoru by neměl být povinný, nebo alespoň neměl mít povinnou docházku, když už by povinný zůstal. Na tomto předmětu se nenaučí většina studentů nic, protože učivo odpovídá maturitní zkoušce! Závěrečné kolokvium příliš snadné, v podstatě jen donucení přijít na půl den na Karlín místo přípravy na jiné zkoušky. Na kolokvium lze jít bez jakékoli domácí přípravy a zvládnout ho bez problému a příprava není potřeba ani na test před kolokviem, který je také velmi snadný. Takže vlastně jediné co vám předmět dá, je nějaký ten povinný kredit zadarmo a vezme vám 90 minut vašeho života každý týden, které byste mohli využít užitečněji.
Student has disallowed display of personal data, 07.01.2019, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Požadavky jsou jasné a celkově minimální, nedá se čekat jejich snížení, protože už tak, jak nám bylo vysvětleno, mají dohnat a srovnat schopnosti ve středoškolské geometrii. Možná se jelo na můj vkus občas trochu moc pomalu.
Jiří Helus, 23.02.2018, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Pokud má mít tento předmět smysl, měl by být kladen důraz na to, že studujeme MFF UK a tedy zvládneme látku více do hloubky. Nic mi tento předmět nedal...
Author of entry is known to survey organiser, 19.02.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Skvělý předmět pro studenty, již se zatím příliš neseznámili s geometrií.
Student has disallowed display of personal data, 09.01.2017, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Oceňuji, že jsme spočítali hodně příkladů, které byly typově stejně jako ty v kolokviu. Všechno bylo srozumitelně vysvětleno.
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2016, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Opakování středoškolské geometrie včetně práce s rýsovacími pomůckami.
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2016, 2. Year, Matematika, Bachelor's
viz přednáška
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html