InquiryInquiry(version: 653)
Data collection is currently not allowed
  
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D. [32-KDM], Mathematical Analysis IV [NMUM202, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 24.06.2019, 2. Year, Fyzika, Bachelor's
Myslím si, že nahrazovat polovinu cvičení přednáškou není způsob, jak vést předmět, u kterého je ve zkoušce početní část polovina obsahu.
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2019, 2. ročník, Geografie, Bachelor's
Na panu doktorovi oceňuji jeho nadšení pro výuku a herecký talent. Na kterém jiném cvičení nám vyučující názorně předvádí funkci více proměnných nebo nám zazpívá? Vyučující byl většinou dochvilný, připravený na výuku a dobře naladěný. Velice ceňuji ochotu odpovídat na dotazy a také to, že pan doktor chodil mezi studenty a ptal se jich na to, jak jim to jde. Zápočet i zkouška byly férové a ne příliš těžké. Doporučil bych možná poněkud více organizovat výuku, která se někdy zvrhla v diskusi nad úplně jinými tématy. Bylo také znát, že cvičení vyučujícího nebaví tak jako přednáška, příklady vyřešil co nejrychleji, ale co jemu připadá jasné, nemusí bohužel připadat jasné všem studentům. Tady bych doporučil zlepšení.
Student has disallowed display of personal data, 20.06.2019, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Bylo by dobré si výuku lépe rozvrhnout, aby byl všem tématům věnován dostatek prostotu a času, v tomto semestru se to moc nezdařilo.
Jinak ve všech ostatních semestrech mi celá výuka vyhovovala a měl jste výborný přístup. Děkuji Vám za příjemné 2 roky analýzy a především za viditelný pokrok, který jsem díky Vám v analýze udělala. Věřím, že se budete nadále zlepšovat a Vaše výuka bude stále kvalitnější.
RNDr. Martin Rmoutil, Ph.D. [32-KDM], Mathematical Analysis IV [NMUM202, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2019, 2. ročník, Geografie, Bachelor's
Na vyučujícím velmi oceňuji jeho nadšení pro výuku, poutavý výklad a snahu vše vysvětlit, i za použití obrázků. Na výuku byl většinou připraven, byl dochvilný. Na dotazy ochotně odpovídal, ač někdy nebyl úplně příjemný. U zkoušky byl férový, dost mírný. Občas by mohl svůj výklad zpomalit, většinou však tempo bylo v pořádku. Doporučoval bych také lépe organizovat čas, kdy například zápočtové testy dlouho nebyly opraveny a slíbené poznámky z náhradní přednášky byly zveřejněny až po dlouhé době.
Student has disallowed display of personal data, 22.05.2019, 2. ročník, Matematika, Bachelor's
Pan doktor Rmoutil mi bude chybět, je boží.
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. [32-KDM], Mathematical Analysis IV [NMUM202, cvičení]
Author of entry is known to survey organiser, 27.05.2018, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Jako obrovský problém vidím to, že cvičení nás absolutně nepřipravilo na zkouškovou písemku - příklady takového typu a takové obtížnosti jako se objevily u zkoušky nebyly na cvičení probrány, jenom v posledním týdnu jsme je "bleskově proletěli". Během semestru jsme počítali jenom příklady, které byly mnohem jednodušší a na přípravu na zkoušku naprosto nedostatečné.
Comment on course, Mathematical Analysis IV [NMUM202, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2019, 2. ročník, Geografie, Bachelor's
Cvičení z Matematické analýzy mi v tomto předmětu přišlo velmi zajímavé a podnětné, tak akorát náročné. Oceňuji doplnění přednášky o příklady, které pomohou pochopení dané problematiky. Cvičení bylo většinou s přednáškou propojeno, příklady k počítání byly dostupné. Občas bylo opět zadáno příkladů na cvičení přes míru, ale většinou jich bylo tak akorát. Vytkl bych ovšem to, že občas bylo cvičení nahrazováno přednáškou.
Student has disallowed display of personal data, 20.06.2019, 2. ročník, Biologie, Bachelor's
Některá cvičení byla nahrazena přednáškou, takže se pro daná témata spočítalo jen pár vzorových příkladů. Ocenila bych, kdyby se jich spočetlo více, jako v předchozích semestrech, abychom měli dostatek příkladů, z kterých lze čerpat pro přípravu na zápočet a zkoušku.
Student has disallowed display of personal data, 14.09.2018, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Cvičení většinou probíhá stylem, že vyučující na začátku napíše příklady na tabuli, studenti pak sami počítají a vyučující je postupně obchází. Takový přístup mi celkem vyhovoval.
Student has disallowed display of personal data, 15.06.2018, 1. ročník, Fyzika, Bachelor's
Na cvičení se počítaly příklady výrazně lehčí úrovně, než pak bylo požadováno ke zkoušce. Ocenila bych, kdyby úrovně cvičení a zkoušky byly konzistentní.
Student has disallowed display of personal data, 05.06.2018, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Přišlo by mi dobré, kdybychom u optimalizačních metod diskutovali i jiné, než geometrické problémy.
Comment on course, Mathematical Analysis IV [NMUM202, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2019, 2. ročník, Geografie, Bachelor's
Na předmětu oceňuji řadu nových poodkrytých oblastí matematiky. Předmět byl velmi zajímavý a podnětný, cvičení a přednáška byly dostatečně provázány, předmět zkouška nebyla příliš náročná. Předmět navazoval na předchozí kurzy Analýzy, literatura byla dostupná, škoda jen, že v tomto semestru nebyla skripta od přednášejícího. Doporučil bych však lépe organizovat čas, kdy je jednomu tématu věnováno mnoho přednášek, zatímco ke konci už jsou poznatky probírány jen tak letem světem, protože není čas. Vynechal bych také složité důkazy, které ani nejsou následně zkoušeny a jen ubírají čas z přednášky.
Student has disallowed display of personal data, 22.05.2019, 2. ročník, Matematika, Bachelor's
Pan doktor Rmoutil mi bude chybět, je boží.
Jiří Helus, 29.05.2018, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Pro učitelské obory zbytečně pokročilá látka
Student has disallowed display of personal data, 21.05.2018, 2. ročník, Fyzika, Bachelor's
Zajímavá témata, zejména vyšetřování fcí více proměnných
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html