InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. [32-KPMS], Markov Chain Monte Carlo Methods [NMTP539, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2019, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Zvlášť u tohoto předmětu je podle mě důležité si zkusit nějaký ten algoritmus naprogramovat, spustit a sledovat realizace řetězce a pak se o něm detailně bavit. To vše bylo podáno v rámci počítačových cvičení. Líbilo se mi i jejich rozvržení, tj. jejich počet a návaznost na ostatní cvíčení u tabule a v sešitech.
RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. [32-KPMS], Markov Chain Monte Carlo Methods [NMTP539, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2019, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Moc se mi líbil styl přednášky, kdy jsme prošli všechno tak, abychom měli o všem povědomí a mohli se snadněji už někde dočíst podrobností. K mnoha větám byl uveden protipříklad, což je jedna z věcí, kterou skoro všichni přednášející opomíjejí, ale přesto mi přijde hodně důležitá a přínosná.
Student has disallowed display of personal data, 03.08.2016, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Šlo o výborně připravenou přednášku.
---, Markov Chain Monte Carlo Methods [NMTP539, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.02.2019, 1. ročník, Matematika, doctoral
Obsahově skvělá přednáška, odpřednesena se zaujetím a přehledem. Užitečná jak pro pravděpodobnost, statistiku, tak i optimalizaci. Doporučuji.
Krom potřebné teorie dostatek času věnován praktickým aspektům algoritmů, z nichž mnohé byly řešeny na cvičeních.
Domácí úkoly (dobrovolné) ze cvičení jsou užitečné pro pochopení, zodpovědná příprava občas časově náročnější.
Comment on course, Markov Chain Monte Carlo Methods [NMTP539, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.08.2016, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Skvěle zvládnutý úvod do MCMC. Přednáška byla koncipovaná tak, že bylo vždy jasné co a proč se dělá. Již v prvních přednáškách jsem nabyl dojem, že MCMC je velmi užitečná metoda. Poté už nebyl takový problém protáhnout se trochu sušší teorií.
Přednáška byla přizpůsobena aktuálním potřebám studentů spojených zvláště s tématy diplomových prací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html