InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. [32-KNM], Numerical Optimization Methods [NMNV534, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Pěkné cvičení.
doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. [32-KNM], Numerical Optimization Methods [NMNV534, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Přednášející povídá zajímavě a hodně se snaží zapojovat geometrický náhled na věc. Možná bych zkusil přidat grafická znázornění jako byla u metoda Nelder-Mead. Častěji bych se vracel k line-search a připomínal i v pozdějších měsících které podmínky co znamenají, když je používám u pokročilejších metod. Snažil bych se také lépe motivovat nebo odůvodnit věty/výsledky bez důkazů pro jednotlivé metody. Ale to je dost složité, kdo ví jestli vůbec možné.
Comment on course, Numerical Optimization Methods [NMNV534, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Cvičení nebylo nijak excelentní ani podprůměrné, co se látky týče. Možná bylo látky trochu málo a šlo by vše doplnit vyzualizací, ať už na tabuli nebo na projektoru. Třeba i naznačit, jak se dnes řeší reálné problémy nebo vcelku libovolné jiné zajímavosti navíc. Naopak bych možná úplně nevyžadoval zpětné dokazování pomocných lemmátek z přednášky.
Comment on course, Numerical Optimization Methods [NMNV534, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Přednáška je zajímavá, možná z počátku trochu pomalá. Šlo by vynechat více vět ze začátku nebo psát pouze znění. Dost jich je přímo ze základního kurzu MA. Jinak je vše koherentní, pěkně na sebe navazuje. Možná bych na začátku udělal přehled probíraného pro lepší orientaci, ale on si ho o zkouškovém stejně každý udělá sám. Konec mi přišel trochu z rychlíku, ale tak to holt je.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html