InquiryInquiry(version: 711)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. [32-KPMS], Probability for Finance and Insurance [NMFP405, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, Master's (post-Bachelor)
První část cvičení se mi líbila více něž část druhá. Byla lépe strukturovaná a taktéž nám byla teorie shrnuta z jiného úhlu, což v tomto případě pomohlo. Taktéž mi více vyhovoval formát "Počítat sám a cvičící rozdává nápovědy".
Student has disallowed display of personal data, 01.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, Master's (post-Bachelor)
Většinu cvičení vedl pan doktor Čoupek, který je prostě úžasný. Nevím tedy, zda zápočet za docházku (a to pouze 4 docházky) motivuje studenty se pravděpodobnost pořádně naučit.
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. [32-KPMS], Probability for Finance and Insurance [NMFP405, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, Master's (post-Bachelor)
Férové zkouška, super skripta. Je super, že pan profesor chápe, že ne každý chce a bude rozumět technickým aspektům pokročilé pravděpodobností.
Student has disallowed display of personal data, 31.01.2024, 1. ročník, Mathematical Analysis, Master's (post-Bachelor)
The professor really seems to care about his lecture and he was always well prepared although monotonous at times. However, I really appreciated his willingness to meet to discuss any additional questions regarding the material.
Comment on course, Probability for Finance and Insurance [NMFP405, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, Master's (post-Bachelor)
Samotný zápočet lze získat účastí na cvičení, která se konala jednou za 14 dní. Sice jsme byli varováni, ale obsah byl velmi kondenzovaný a cvičení by si zasloužili být na týdenní bázi.
Samotné příklady byly spíše teoretického rázu. Bylo by určitě zajímavé, kdyby se mezi nimi objevili i nějaké příklady aplikační, např. na dataset či na reálný problém z praxe.
Student has disallowed display of personal data, 31.01.2024, 1. ročník, Mathematical Analysis, Master's (post-Bachelor)
I liked the pratical part of the course and thought it very well connected to the lecture although admittedly I only went to the first part of the practicals (with the teaching assistant). Solving the exercises helped me better understand the lectures. I would have liked doing more exercises regarding stochastic differentiation.
Comment on course, Probability for Finance and Insurance [NMFP405, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 31.01.2024, 1. ročník, Mathematical Analysis, Master's (post-Bachelor)
I liked the topics of stochastic analysis and the structure of the course, which starts with some preliminary definitions of stochastic processes and martingales and then delves into the fun part of stochastic differentials and brownian motion. To prepare for the exam, the professor provided us with his lecture notes as well as with the exact requirements, which were really helpful for the preparation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html