InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Curves and Function Fields [NMAG436, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 30.08.2017, 3. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Prof. Drápal se velmi snaží, ale přednáška je příliš rychlá. Na tabuli je zapsaná vždy jen malá část argumentů, zbytek je řečen pouze ústně. Pro mě bylo nemožné psát si vlastní smysluplné poznámky. Člověk je tak při přípravě na zkoušku odkázán na skripta psaná prof. Drápalem, ve kterých je ale stále mnoho chyb a především jsou psána velmi hutně a chybí v nich jakékoliv obrázky, takže se jen velmi obtížně čtou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html