InquiryInquiry(version: 653)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Samuel Mokriš [32-KMA], Algebraic Curves [NMAG302, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 21.06.2016, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Cvičení probíhalo formou samostatné práce. Chybělo mi ale vyřešení pár ukázkových příkladů na začátku.
doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. [32-KA], Algebraic Curves [NMAG302, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 13.09.2018, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Pán Stanovský je vždy v pohodě ke studentům. Ale často různé kroků v důkazu považuje za snadno ikdyž nemusí být. Navíc nedělá dobré zápisky, je to hrozně chaotický. Např. znění věty máme teď ale důkaz máme až o dva týdny později, a v tom požíváme nějaké lemma, které nevíme kdy a kde jsme měli.
Mgr. Josef Svoboda [32-KMA], Algebraic Curves [NMAG302, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 13.09.2018, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Svoboda je hodný a milý. Ale poprvé měl cvičení z křivky, tedy není moc rozumné jeho cvičení. Ale měl hrozně dobrý nápad na domací úkoly, že máme dělat ve skupině, což nám nutil abychom bavili spolu o matice.
Comment on course, Algebraic Curves [NMAG302, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 13.09.2018, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
moc se mi nelíbí ten předmět, je dost naročný. K porozuměním toho předmětu je potřeba znát z Komutativních okruhů třeba Galoisova korespondence, Hilbertovy věty, radikály... Ale Předmět komutativní okruhy není vůbec prerekzivita. Navíc hodně lidí neměly žádný předmět na topologii, ale aspoň 5krát během semestru mám něco na topologii, ikdyž Cvičící a přednášející se snažili nám vysvětit stručně, ale nebylo moc srozumitelný, pokud v životě jsme neměli topologii.
Literatury na ten předmět máme jen z Fultonu, ale je to skoro nerozumný, navíc v knize označí věci jinak.
Projektivní věci jsou asi nejtěžší téma, ale na to jsme brali jen asi 2 přednášky. Potom na všechny termíny vždy byla otázka z toho témata.
Student has disallowed display of personal data, 04.07.2018, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Předmět je zajímavý, rozhodně se velmi hodí před ním chodit na Komutativní okruhy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html