InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Summer semester.
Suggestions to education (Summer semester)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Experimental Checks on Standard Model [NJSF073, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.06.2023, 1. Year, Částicová a jaderná fyzika, doctoral
Přednáška zaměřená na důležité experimenty v částicové fyzice. Rozhodně doporučuji absolvovat před státnicemi (i magisterskými). Projdete důkladně experimenty vyjmenované v sylabu. Člověk tak do všeho více nahlédne a napočítá, takže získá důležitý přehled. Zápočet sestává z příkladů, které bylo možné propočítat během semestru a zkouška se nese ve velmi příjemném duchu. Rozhodně doporučuji!
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html