InquiryInquiry(version: 662)
In the summer semester of the academic year 2019/2020, data collection is allowed from 08.06.2020 until 21.09.2020.
  
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
 • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. [32-KJP], German for Proficient Students II [NJAZ084, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 30.08.2017, 3. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Dle mého názoru by na této úrovni mohla být hodina vedena zcela v němčině.
 • Pokud se studenti hlásí do skupin podle svých časových možností, nikoli skutečné úrovně znalostí, zůstává ve skupině část lidí, kteří nejsou dostatečně v obraze, což platí zvláště u vyšších úrovní. Připadá mi kontraproduktivní pracovat s polovinou třídy a ostatní nechat, ať se v tom plácají. Požádám-li některého studenta, aby přeložil do češtiny, co bylo řečeno, je to pro mě kontrola a pro mnohé vítaná pomoc.
  Student has disallowed display of personal data, 23.06.2016, 2. ročník, Matematika, Bachelor's
  Jako obvykle výborná výuka, i navzdory malé hodinové dotaci si člověk z výuky němčiny vždy mnoho odnese. Také oceňuji výběr témat (jak konverzačních, tak témat článků) - myslím, že mnozí vyučující (a především tvůrci učebnic) jiných jazyků by se mohli inspirovat.
  Comment on course, German for Proficient Students II [NJAZ084, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 30.08.2017, 3. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
  Oproti popisu předmětu v sisu se zde probírá gramatika, která je vždy vysvětlena nejdříve německy a pak znovu česky. Dle mého názoru mluví paní Vachalovská na hodině až příliš často česky. Hodně se dbá na překlad čj-nj (namísto konverzaci a porozumění textu).
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html