InquiryInquiry(version: 711)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Theoretical seminar of biophysics and chemical physics [NBCM180, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2024, 2. ročník, Biofyzika a chemická fyzika, Master's (post-Bachelor)
Předmět je zaměřen na porozumění odborným článkům, studenti v průběhu semestru čtou a zpracovávají několik odborných článků především z oblasti chemické fyziky a následně je na semináři prezentují. Na konci každé prezentace pak probíhá diskuze s vyučujícím na dané téma.
Předmět velmi dobře rozvíjí znalosti získané zejména z předmětů Kvantová teorie molekul a Ab Initio I a II.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html