InquiryInquiry(version: 653)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Petr Božovský, CSc. [32-KTIML], Neural Networks Implementation I [NAIL060, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2019, 2. Year, Fyzika, doctoral
Teacher very friendly and answer on all questions in simple words.
Student has disallowed display of personal data, 17.01.2018, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
same as lectures
RNDr. Petr Božovský, CSc. [32-KTIML], Neural Networks Implementation I [NAIL060, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2019, 2. Year, Fyzika, doctoral
Teacher very friendly and answer on all questions in simple words
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2018, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
teachers has great knowledge on the subject and its applications in the industry, has great communication skills and helps students to overcome challenges
Felipe Nascimento Vianna, 24.01.2018, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
The professor is very good. Very caring about the students. Following up every single student individually every class. He gives important practical insights on how to solve some issues faced during training neural networks. Also, he's super open to answer any questions, taking the necessary time to explain it. It was very motivating to study with him. He allowed the students to implement in their preferred programming language and helped in all assignments. Great professor and person.
Student has disallowed display of personal data, 21.01.2018, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
He is the ideal professor to have in this practical course. He knows a lot about the applications of neural networks(he also works in the industry).He tries to help students understand in many ways when we have difficult issues. Excellent professor.
Student has disallowed display of personal data, 17.01.2018, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Good presentation, the professor seems to be really well oriented in neural networks and was able to give us many hints.
Student has disallowed display of personal data, 11.01.2017, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Předmět je v podstatě čas vyhrazený na samostatnou činnost. Vyučující zadává úkoly a po nějaké době obejde všechny studenty a kontroluje jejich výsledky. Vyučující je připraven poradit, když se student přihlásí. Nedochází však například k ukázkám správného řešení a best practices.
Comment on course, Neural Networks Implementation I [NAIL060, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2019, 2. Year, Fyzika, doctoral
I recommend this course all students if they plan or work with many numerical datas for better optimization and prediction results
Student has disallowed display of personal data, 17.01.2018, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
same as lectures
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2017, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Uvítal bych více reálné příklady.
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2016, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Přednáška a cvičení na tomto předmětu splývaly.
Comment on course, Neural Networks Implementation I [NAIL060, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 14.02.2019, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
+ zajímavé úlohy (např. ve srovnání s NN 1)
- webové stránky předmětu (chybějící zadání úloh, slidy v .jpg, vzorová implementace NS v Pascalu, ...)
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2019, 2. Year, Fyzika, doctoral
I recommend this course all students if they plan or work with many numerical datas for better optimization and prediction their results.
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2018, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
The course provides valuable Hands On experience on the implementation of the neural networks in various tasks. It gives great insight on recognizing and resolving issues that arise during training neural networks with BP training. Also gives good experience in selecting the suitable topology and hyper parameters of training and network and understanding how these choices affect training and results.
Felipe Nascimento Vianna, 24.01.2018, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
This course is very important to train on implementing neural networks to solve problems. Seems very hard at begining but after some weeks and getting used to it the learn flows. I liked the way it was organized, the level of difficult was challenging and this course is very connected to the Neural Networks course offered. They are complementary.
Student has disallowed display of personal data, 21.01.2018, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
It was a course of a lot of fun. We were given three projects about neural networks. They were related to real-world problems of neural networks, and I learned so much from them.
Student has disallowed display of personal data, 17.01.2018, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Nice topic, a many interesting aspects were presented.

I would recommend:
To include more recent topics into implementation. The question is, if we would have time to cover also these as also the current state the subject required a lot of preparation.
To update the slides. Only Czech "slides" were provided and these slides were pictures, so we were unable to copy from them.
Student has disallowed display of personal data, 11.01.2017, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Oceňuji praktické využití znalostí o neuronových sítích. Je dost zajímavé vyřešit nějaký problém prakticky a nemít jen mlhavou představu z teoretické přednášky.

Na předmětu se mi však nelíbil způsob, jakým byly zadávány úlohy - sice bylo možné zvolit si vývojové prostředí dle svých preferencí a nebylo nutné využívat například Javu nebo Matlab, ale na druhou stranu nebylo ani nabídnuto nějaké vhodné ověřené řešení, čili student musí zkoušet rozchodit nějaký framework/knihovnu/nástroj, kterou našel na Internetu, místo aby se věnoval řešení úlohy.

Úlohy samotné navíc bohužel nejsou zadány písemně a nejsou k němu doplněna žádná data, se kterými se pracuje. Je třeba si vyrobit vlastní data, což je otrava. Většina času tak zabere vyrábění umělé sady trénovacích a testovacích dat, což je velice nezábavná a neúčelná činnost. V jiných předmětech pracujeme alespoň s daty typu MNIST, se kterými vyučující nemá práci, a se kterými se studentům dobře pracuje.
Student has disallowed display of personal data, 18.02.2016, 2. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Připadá mi, že tento předmět trochu zaspal dobu. Fixou psané slidy a ukázkové zdrojové kódy v pascalu jsou drobnost, spíše mě trápily dle mého nezajímavé úlohy (rozpoznávání 20 klíčových slov, vyskládání černobílého obrázku pomocí co nejméně druhů dlaždic, převedení obrázku do ascii artu), které se ani zdaleka neblížily úkolům, jaké dnes neuronové sítě zvládají, a nechuť vyučujícího k novým metodám (Hluboké sítě? "To je příliš hluboké."). Doporučení psát síť v něčem poměrně nízkoúrovňovém může přispět k lepšímu porozumění, na druhou stranu jsme síť napsali jednou během prvního úkolu a pak už si jen hráli s úpravou vstupů. Zmeškali jsme příležitost vyzkoušet si nějaký nový framework, jako např. Keras.
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2016, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Můj názor je, že to, co pan Božkovský učí, ovládá velmi dobře. Bohužel jsou to věci končící rokem 1995. Očekával bych trochu modernějších technik.

Byla nám poskytnuta volná ruka ve volbě implementace a přednáška i cvičení byla zaměřena na principy, nikoli technické detaily.

Slidy jsou napsané fixou a naskenované. Často jsem měl problém je přečíst.

Přednáška a cvičení na tomto předmětu splývaly.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html