InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Michal Čáp, Ph.D. [31-140], Molecular and cell biology methods [MB140S79, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 20.05.2015, 1. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
Výborně připravená přednáška. Zejména bych vyzdvihla skvěle připravené prezentace. Velká část přednášené látky byla sice opakováním, ale bylo to dobře shrnuté a nepřišlo mi to jako ztráta času.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html