InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. [31-250], Practical course in biochemistry [MC250C31N, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 22.09.2013, 2. Year, Chemie, Bachelor's
Vyučující si byla často nejistá s dotazy studentů týkajících se úloh a někdy i s otázkami v testech.
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. [31-250], Plant biochemistry [MC250P65, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.05.2013, 3. Year, Biochemie, Bachelor's
Přednáška přináší ucelený základní pohled na metabolizmus rostlin včetně jeho odlišností a zvláštností. K dispozici jsou propracované prezentace navíc doplněné o doprovodný textový komentář, což velmi oceňuji.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html