InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. [31-330], Structure and tectonic geomorphology [MZ330P23, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2013, 1. Year, Geografie, Master's (post-Bachelor)
Super předmět, super přístup. Jediné zlepšení do budoucna vidím v přístupu k prezentacím - jsou výborně připravené, ale během hodin se spousta věcí projde rychleji, a člověk by se k nim potřeboval v klidu vrátit. Chápu, že konkrétní informace se s trochou práce dají vyhledat i jinde, ale bylo by fajn, kdyby doktor Hartvich svoje materiály (konečně :)) dal studentům k dispozici.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html