InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D. [31-130], Plant Physiology [MB130P13, cvičení]
Rastislav Oľhava, 22.02.2015, 3. Year, Biologie, Bachelor's
Témy, ktoré sa preberajú na praktikách z predmetu Růst a vývoj rostlín sa s týmito praktikami dosť prekrývajú. Chcelo by to zaradiť v rámci takto príbuzných predmetov také témy, aby sa neopakovali.
Zlepšiť rozvrhnutie jednotlivých úloh. Častejšie sa stávalo, že sme ako skupinka (alebo traja zo štyroch členov skupiny) čakali desiatky minút, kým sme mohli pokračovať v práci, lebo jej skrátka dosť nebolo.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html