InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. [31-340], Selected Lectures of Biogeography and Geoecology [MZ330P433, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2007, 3. Year, Geografie, Bachelor's
U zápočtového testu bych dala možnost alespoň jedné správné odpovědi.Nekdy byly odpovědi nepříliš jasné pro studenta.Jinak předmět mě velmi oslovil. Přednášky byly zajímavé.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. [31-340], Human Environments [MZ330P62Z, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2007, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Toto cvičení bych ráda ohodnotila velmi kladně.Vyučující se snažil vést cvičení zajímavou a velmi zábavnou formou.Pro lidi, kteří mají zájem o životní prostředí to bylo velmi inspirativní, pro ty, kteří takový zájem nemají určitě velmi informativní. Velmi jsem si z tohoto cvičení odnesla.
Student has disallowed display of personal data, 02.02.2011, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Přístup doktora Matějčka se mi vlemi líbil a naprosto mi vyhovoval.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. [31-340], Human Environments [MZ330P62Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2007, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Způsob zkoušení -test-0-4 odpovědi správné by chtělo přehodnotit. Dokáže se tím opravdu, na kolik je student na zkoušku připraven a zda problematice rozumí?...
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2007, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Jediné co bych tomuto předmětu vytkla,je způsob zkoušky. Nemůže nic vypovědět o tom, jak se člověk látku dokázal naučit.Navíc nekteré otázky byli češtinsky napsány nepřesně a zkoušející ji mohl pochopit jinak. Příslovce skoro,docela,téměř jsou v tomto testu nevhodné.
Student has disallowed display of personal data, 13.02.2007, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Tento text se váže ke všem třem vyučujícím: předmět: 2, ale organizace a hlavně forma zkoušky: 4. ezáleželo na opravdové znalosti tématu, ale spíše jsem opravdu viděl podobnost s hrou Bingo a Sportka.
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2011, 1. Year, Demografie, Bachelor's
Celkem zajímavě pojaté přednášky a cvičení, především u T. Matějčka, ale dobře pojaté i u J. Spilkové a V. Tremla. Zvláště přednášky V. Tremla se však neprolínají s mým okruhem zájmu. Jediná vážná věc, kterou bych vytkl, je podle mého názoru vysoko daná hranice 75% bodů na splnění předmětu (a z ní vycházející hranice pro další známky)
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. [31-330], Selected Lectures of Biogeography and Geoecology [MZ330P433, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2007, 3. Year, Geografie, Bachelor's
U zápočtového testu bych dala možnost alespoň jedné správné odpovědi.Nekdy byly odpovědi nepříliš jasné pro studenta.Jinak předmět mě velmi oslovil.Přednášky byly zajímavé.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html