InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. [31-260], General chemistry [MC260P33, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 29.01.2010, 1. Year, Chemie, Bachelor's
Líbilo se mi, že vyučující dával důraz na pochopení látky v kontextu. Cvičení bylo přiměřeně náročné. Je ovšem možné, že se někteří mohli ve výkladu hůře orientovat.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html