InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. [31-120], Mycology [MB120P18, cvičení]
Šárka Škorpíková, 10.02.2015, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Nejen skvělá přehlídka rozmanitých struktur hub, ale také dobrá průprava pro práci s mikroskopem!
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. [31-120], Mycology [MB120P18, přednáška]
Šárka Škorpíková, 10.02.2015, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Oceňuji vytrvalost v odpovídání na dotazy i některých velice neodbytných kolegů studentů. Probíraná látka je na měřítko bakalářského studia celkem obsáhlá, takže nedoporučuji přednášku těm, kteří nemají k mykologii žádný vztah, což samozřejmě platí také naopak. Způsob zkoušky - s předstihem formulované otázky - je velice férový. Kdo si mykologii zapíše, bude odměněn spoustou perliček a kdo ví, třeba i předčítáním z Bible!
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2007, 1. Year, Biologie, Bachelor's
Nevyhovovalo mi, že někdy cvičení předběhlo přednášku a to mi udělalo v hlavě zmatek.
Student has disallowed display of personal data, 21.04.2009, 1. Year, Biologie, Bachelor's
Mimo jiné velice oceňuji názornou ukázku jak schématicky zakreslovat preparáty. Myslím, že byla pro všechny velmi užitečná a že to bylo poprvé a také naposledy, kdy nám někdo něco takového ukázal a přitom se to od nás stále chce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html