InquiryInquiry(version: 653)
Data collection is currently not allowed
  
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. [31-360], Population and Settlement Geography [MZ340P60, cvičení]
06.10.2005, Demografie, Bachelor's
Dle mého názoru by šla cvičení zorganizovat zajímavjeji. Neustálé opisování čísel a mechanické počítání dle mého názoru většinu studentů spíše znudí, což je škoda.
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. [31-340], Economic Geography and Geography of Population and Settlement [MZ340P56, přednáška]
09.09.2006, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
Zemědělství - Frajer je frajer, sranda, zajímavé, jde si psát poznámky a učit se z nich, doporučí skripta
Bičík - věcné, má to hlavu a patu, jde se z poznámek učit, ale pednáška je docela nuda

Body s dílčích testů se pak počítají na známku všechny dohromady
Nejvíce bodů jde podle mě nahnat
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Social Geography [MZ340P04Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 23.12.2008, 2. Year, Demografie, Bachelor's
nechápu proč nám pak Čermák neustále ukazoval údaje a data z let 70. a dřív....v případě počtu obyvatel je to jako ukazovat nám kostru dinosaura
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2010, 1. Year, Demografie, Bachelor's
Látka předmětu obsáhlá, leč zajímavá a docela ráda jsem se ji učila. Pan docent Čermák toho hodně ví, a taky vám to poví, když budete chtít poslouchat.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Social Geography of the CR [MZ340P08, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Zajímavá přednáška, bohužel problematice obyvatelstva a osídlení bylo věnováno málo času.
Student has disallowed display of personal data, 20.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Doc. Čermák byl jediný z trojice vyučujících, který nám něco dal. I za ostatní děkuji za vyvedení z nudy a stereotypu!
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Přenášky Zdeňka Čermáka v tomto kurzu se podobají přednáškám z Geografie obyvatelstva a sídel. Dá se tedy říct, že rozdíl je pouze ve velikosti studovaného regionu a z toho vyplývající konkretizace jevů a minimálního podílu teorie. Přednášky jsou dobře strukturovány a podávají dostatečný základ k zodpovědné přípravě na zkoušku. Přednášející má velmi precizně propracované prezentace v Power Pointu, které navíc prokládá různými odkazy na internetu a také ilustračními ukázkami sídlení struktury ze satelitních snímků. Zkouška je písemná, hodnocení probíhá na základně součtu bodů z jednotlivých částí tj. obyvatelstvo, ekonomika, zemědelství. Žádný vyučující tak nemá rozhodující slovo v tvorbě konečné známky.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Economic Geography and Geography of Population and Settlement [MZ340P56, přednáška]
09.09.2006, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
Čermák - přednášky (jejichž prezentace jsou na netu) i test je o pohodě
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
30.10.2006, Biologie, Bachelor's
Markantní rozdíl mezi poznámkami z přednášek a otázkami v testu. Stejné jako u GOSu. Možná by to stálo za zamyšlení.
12.06.2009, Demografie, Bachelor's
Přednášky hodnotím rozhodně jako nejlepší část Geografie ČR. škoda jen, že jsou tomuto tématu věnovány jen 3 přednášky...
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Population and Settlement Geography [MZ340P60, přednáška]
06.10.2005, Demografie, Bachelor's
Předmět byl vykládán dobře, ale bohužel velmi uspávacím tempem. V písemce byly některé otázky, které se neprobíraly.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98D, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Zdeněk Čermák přednáší pomalu a rozvážně na základě kvalitních a velmi zdařilých didakticky i graficky estetických prezentací, které jsou dostupné na jeho webu. Umí vysvětlit a vystihnout základní fundamenty prezentovaných jevů a záleží mu na tom, aby studenti z jeho přednášek a materiálů efektivně pochopili a lehce se naučili probíranou látku. Jako zpestření přednášek neváhá použít moderní metody a na jeho práci je vidět, že student je pro něj na prvním místě. Když sledoval večerní zprávy, kde byl asi tříminutový šot o expanzi nemoci AIDS v Africe, neváhal poznamenat si odkaz a druhý den na přednášce jako ukázku aktuálnosti tématu spustil záznam z webu. Samozřejmě v něm nebyly nějak zvlášť odborné informace, ale tento počin byl cenný jako ukázka důležitosti AIDS a povzbuzení zájmu studentů o dané téma. Také ne každý pedagog myslí v 19:30 na své studenty. Celkově hodnotím přístup Zdeňka Čermáka jako velmi vstřícný a snaživý. Účast na přednášce přispívá výrazně k zvládnutí látky a dá se říct, že už jen touto přítomností je následná příprava na zkoušku i díky kvalitním podkladům značně ulehčena.

Komplexní hodnocení: výborně
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography II [MZ340P98U, přednáška]
19.09.2008, Biologie, Bachelor's
Pohodová a přínosná přednáška- díky! Pan Čermák je fajn člověk!
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Zajímavá přednáška, škoda je, že měla slabou návaznost na cvičení. Znalosti z cvičení nebyly ke zkoušce nic platné. Bohužel.
Student has disallowed display of personal data, 24.05.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Změna podmínek zkoušky, až po odevzdání písemné práce, je opravdu nepochopitelné!!!!!!
22.06.2006, Geografie, Bachelor's
Přednáška doktora Čermáka i Drbohlava byla souvisle strukturovaná, celkový rozsah učiva byl široký, ale to odpovídá dvousemestrálnímu předmětu. Nejklíčovějším nedostatkem byla zkouška, která byla časově nesmírně náročná. Hodina a půl není rozsahu adekvátní,ti co danou problematiku zvládají, ale nestihnou ji, u zkoušky neobstojí. Rada pro ty, kteří budou zkoušku teprve dělat-důležité je vypočítat příklad a napsat esej, ostatní otázky stačí být zodpovězeny stručně a výstižně. Pokuste se apelovat na zkoušející, aby vedle otázek dali body a tím si budete moci v časovém presu rozvrhnout ty lépe bodovanější.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography I [MZ340P04D, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Změna stylu v přednášce z Geografie obyvatelstva a sídel prospívá hlavně méně technicky a více sociálně založeným studentům. Dušan Drbohlav přednáší především projektovanými slajdy a interaktivní diskuzí se studenty. Snaží se podnítit jejich zájem a donutit je přijít na příčiny a souvislosti samostatně. Vtahuje tak posluchače do dění na přednášce a nutí ho, dělat si poznámky, a být přítomen nikoli jenom fyzicky, ale i psychicky. Spolu se Zdeňkem Čermákem vytváří pestré duo, kdy si každý student může přijít na své. Přednáška má logickou strukturu a nenabírá zpoždění. Přednášející má velké didaktické schopnosti, umí komunikovat s posluchači, vysvětlit vtipnou a poutavou formou i méně záživnou látku a okořenit přednášku občas nějakou zajímavou zkušeností či zážitkem. Dušana Drbohlava považuji rozhodně za nadprůměrně schopného pedagoga, který dokáže být díky svému přirozenému charisma studentům blízko. Zároveň má značnou přirozenou autoritu, což u některých studentů jak jsem měl možnost zpozorovat a také zaslechnout vzbuzuje přílišný respekt až strach např. při ústní části zkoušky (u komisionálních termínů, jinak je zkouška písemná). Myslím, že tento pocit je falešný a oba vyučující zkoušejí spravedlivě a vecně a hodnocení zkoušky se u nich nijak zásadně neliší. Při pozdějších výběrových přednáškách studenti zjišťují, jak moc se ve své obavě mýlili. Přednášet začíná Z. Čermák a někdy v prosinci nastupuje D. Drbohlav, začátkem dubna se obvykle opět střídají.

Komplexní hodnocení: výborně

Citáty:

Někdo stoupá nahoru, no a někdo stoupá dolů. (u popisu osudu mezinárodních migrantů)

DD: Byl z vás někdo v rozvojovém velkoměstě? (při diskuzi o slumech v rozvojových zemích)
Studenti se hlásí a jeden vykřikne: Ano, v Bratislavě. (a takových veselých příhod bylo víc)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography I [MZ340P04U, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.12.2006, 3. Year, Biologie, Bachelor's
Výborné aktivizační metody, učí nás přemýšlet, vyjadřovat svůj názor.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Social Geography [MZ340P04Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2008, 2. Year, Geografie, Bachelor's
Pan docent Drbohlav chodil často na přednášky pozdě a končil i o 20 minut dřív (ale asi spíše nevědomky). Jeho přednášky byly zajímavé, přínosné.
15.02.2010, Geografie, Bachelor's
" Bez teorie není věda!" Je to asi pravda, ke kt. se postupně prokousám, ale momentálně se to špatně stravuje!
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2010, 1. Year, Demografie, Bachelor's
Jeho přednášky bývají plné, umí zaujmout, navázat kontakt s publikem.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98D, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Změna stylu v přednášce z Geografie obyvatelstva a sídel prospívá hlavně méně technicky a více sociálně založeným studentům. Dušan Drbohlav přednáší především projektovanými slajdy a interaktivní diskuzí se studenty. Snaží se podnítit jejich zájem a donutit je přijít na příčiny a souvislosti samostatně. Vtahuje tak posluchače do dění na přednášce a nutí ho, dělat si poznámky, a být přítomen nikoli jenom fyzicky, ale i psychicky. Spolu se Zdeňkem Čermákem vytváří pestré duo, kdy si každý student může přijít na své. Přednáška má logickou strukturu a nenabírá zpoždění. Přednášející má velké didaktické schopnosti, umí komunikovat s posluchači, vysvětlit vtipnou a poutavou formou i méně záživnou látku a okořenit přednášku občas nějakou zajímavou zkušeností či zážitkem. Dušana Drbohlava považuji rozhodně za nadprůměrně schopného pedagoga, který dokáže být díky svému přirozenému charisma studentům blízko. Zároveň má značnou přirozenou autoritu, což u některých studentů jak jsem měl možnost zpozorovat a také zaslechnout vzbuzuje přílišný respekt až strach např. při ústní části zkoušky (u komisionálních termínů, jinak je zkouška písemná). Myslím, že tento pocit je falešný a oba vyučující zkoušejí spravedlivě a vecně a hodnocení zkoušky se u nich nijak zásadně neliší. Při pozdějších výběrových přednáškách studenti zjišťují, jak moc se ve své obavě mýlili. Přednášet začíná Z. Čermák a někdy v prosinci nastupuje D. Drbohlav, začátkem dubna se obvykle opět střídají.

Komplexní hodnocení: výborně

Citáty:

Někdo stoupá nahoru, no a někdo stoupá dolů. (u popisu osudu mezinárodních migrantů)

DD: Byl z vás někdo v rozvojovém velkoměstě? (při diskuzi o slumech v rozvojových zemích)
Studenti se hlásí a jeden vykřikne: Ano, v Bratislavě. (a takových veselých příhod bylo víc)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography II [MZ340P98U, přednáška]
19.09.2008, Biologie, Bachelor's
Přednášky byly velmi zajímavé a přínosné- Díky! Doc. Drbohlav je tedy celkem striktní... Radím na přednášky chodit v hojném počtu (tedy nejlépe ve stále stejném hojném počtu)! :)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Zajímavá přednáška, škoda je, že měla slabou návaznost na cvičení. Znalosti z cvičení nebyly ke zkoušce nic platné. Bohužel.
Student has disallowed display of personal data, 24.05.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Změna podmínek zkoušky, až po odevzdání písemné práce, je opravdu nepochopitelné!!!!!!
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. [31-340], Population Geography and Urban Geography I [MZ340P04U, cvičení]
19.09.2007, Biologie, Bachelor's
Cvičení s paní Fialovou jsou prostě výborná!!! :) Díky!
RNDr. Vít Jančák, Ph.D. [31-340], Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
30.10.2006, Biologie, Bachelor's
Vždy ochotný, co odpřednáší, to požaduje ve zkoušce. Co dodat?
12.06.2009, Demografie, Bachelor's
Dobře strukturované přednášky, celkový přístup vyučujícího byl vstřícný a sympatický.
RNDr. Jiří Kastner [31-330], Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
28.09.2005, Demografie, Bachelor's
Zcela nechápu z jakého důvodu mají přednášku fyzická geografie ČR povinnou i studenti oboru demografie a sociální geografie.
 • Nechápu to ani já, avšak doporučuji tento problém řešit s garantem oboru DSG. Na zařazení tohoto předmětu mezi povinné předměty jmenovaného oboru nemám osobně žádný podíl.

  Jiří Kastner
  30.10.2006, Biologie, Bachelor's
  Možná obtížnější,ale rozhodně se v testu vždy požaduje jen to, co bylo odpřednášeno, nebo zadáno k samostudiu.
  Student has disallowed display of personal data, 30.10.2008, 3. Year, Demografie, Bachelor's
  vyučující předpokládal, že všichni studenti již mají dostatečné informace o fyzické geografii Česka. u mě, jako studentky demografie a sociální geografie tomu tak nebylo, což značně komplikovalo orientaci při přednášce (neznalost pojmů a procesů,které nebyly vysvětlovány)
  Student has disallowed display of personal data, 25.12.2008, 3. Year, Demografie, Bachelor's
  Dle mého názoru je pro náš obor (demografie se sociální geografií) zbytečná tak podrobná znalost fyzické geografie. Na začátku semestru byl pan Kastner v zahraničí (což mu nevyčítám:)), ale jak už je na fakultě běžné, nikdo to studentům nedal vědět (není přece takový problém poslat emaily studentům zapsaným na předmět)
  12.06.2009, Demografie, Bachelor's
  Tuto část přednášek mají i demografové, kteří nemají předměty hydrologie, meteorologie, geomorfologie apod. Proto nechápu, proč na ně nejsou alespoň trochu brány ohledy anebo proč tento předmět musí absolvovat...
  RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. [31-340], Social Geography of the CR [MZ340P08, přednáška]
  20.09.2005, Geografie, Bachelor's
  Myslím si, že přednáška neměla hlavu ani patu.
  Student has disallowed display of personal data, 08.11.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
  v podání pana Kopačky se opakovaly tytéž chyby jako o semestr dříve, to, že pro úspěšné zvládnutí zkoušky bylo potřeba přesně vyjmenovat VŠECHNY památky UNESCO mi nepřišlo šťastné, na přednáškách se vyzdvihují především trendy, tendence, schopnost uvažovat nad problémy a ve zkoušce se pak vyžaduje naprostý opak !!!
  Student has disallowed display of personal data, 17.09.2006, 2. Year, Geografie, Bachelor's
  Rád si pane doktore poslechnu vaše přednášky, i když je nemožné si dělat poznámky a spíš než daného předmětu se týkají všeobecného rozhledu, ale musím se přiznat že jsem do dnes nepochopil co po nás v testech chcete... V testu ze sociální geografie ČR jsem vaší část nesplnil a přitom jsem si po testu myslel, že tam mám vše co po nás chcete. Myslím že by neuškodil trochu větší systém v přednáškách a pokusit se víc zdůraznit to nejdůležitější.
  Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
  Přednášky Ludvíka Kopačky se nesou ve stejném stylu jako přednášky z průmyslu a dopravy v zimním semestru. Rozdíly panují v užším záběru a z toho vycházející menší obecnosti. Přednášející používa více ilustračního a faktografického materiálu, každopádně ale opět dává větší důraz na vazby, příčiny a souvislosti. Jeho díl přednášek, týkající se ekonomické geografie ČR není souborem lokalizačně datových telefonních seznamů, které by se studenti učili zpaměti, jak to často bývá na středních školách. Snaží se poskytnout studentům geografický vhled do fungování české ekonomiky v historických souvislostech a v komparaci s vývojem především v okolních zemích. Opět poskytuje kvalitní materiál ke zkoušce na CD obsahujícím spoustu grafů, obrázků a doprovodného textu. Zkouška je hodnocena docela přísně, přesto spravedlivě. Jeho styl výuky je vcelku povedenou ukázkou, jak se má učit regionální ekonomická geografie.

  Komplexní hodnocení: výborně.

  Citáty:

  Když selže technika a přidá se lidský faktor, tak selže systém. A proto nejsem stoupencem systémového přístupu, člověk vytvoří systém a začne mu věřit.

  Měli bychom se srovnávat s vyspělým zahraničím a pak taky s vlastní minulostí.

  Celá ekonomika žije v teplíčku, ale smrádečku.

  Emoce odezněly a zůstala realita. (o sametové revoluci)

  My jsme úplně jiní, Rusa poznáte na ulici na první pohled, my jsme Evropani.

  Armáda je symbolem státu.

  V jižních Čechách nenajdete barák z vepřovic. (jako příklad pracovitosti jihočechů)

  Plzeň – všechny cesty tam vedou, a taky řeky si rozmyslely, kudy maj téct, a tečou přes Plzeň.

  Čechy a Morava, to je pivo a víno.

  To se říká, že dvě generace musí vymřít, takže k nim zřejmě patřím i já. Ale jste vy připraveni to táhnout dál?

  To, co se tady odehrává je buď socialismus s kapitalistickou tváří, nebo kapitalismus se socialistickou tváří.

  Protěžování průmyslu je historický velkoomyl!
  Student has disallowed display of personal data, 05.12.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
  Přednášky byly velmi zajímavé, dynamické. Pozitivní hodnotím především objektivní reakce na aktuální události, jejich zapojení do obecných souvislostí a propojení s daným předmětem. Historický (vývojový) přístup považuji za velmi přínosný.
  Uvítala bych více času při písemné zkoušce. Lepší by jistě byla ústní zkouška.
  24.05.2007, Geografie, Bachelor's
  Typ vykladu Dr. Kopacky se hodi tak do hospody. Prednasejici neustale skepticky kritizuje snad vse, o cem se zmini. Vyklad dane latky je velmi casto dopravazen dlouhymi odbockami typu: "U te zrudnosti na Karlaku meli tenkrat byt geografove. Ti by tam nechali tu trznici...". U zkousky Dr. Kopacka vyzaduje nesmyslne uceni se ruznych ukazatelu, jejich typu a podtypu. Od tohoto predmetu jsem si sliboval vice, prednaskou jsem byl doslova zdesen a jedine, co jsem si pravidelne po skepticke devadesatiminutovce odnasel, byl pocit marnosti vseho pocinani v nasem state a litost nad promarnenym casem stravenym na prednasce.
  11.06.2009, Geografie, Bachelor's
  Tento semestr jsem se rozhodl začít chodit na přednášky. Když jsem navštívil první dvě ze SG ČR, na další už jsem ani nepách'. Celou přednášku téměř vytočený pan Kopačka nadával na české politky a společnost a to mě fakt nebavilo. Připadalo mi, že to s tím předmětem nemá co dočinění. Chápu, že má ve svých "náladách" pravdu, ale mě to tedy velmi dostatečně odradilo.
  06.06.2013, Geografie, Bachelor's
  K přednáškám dr. Kopačky mám následující připomínky:

  1. využití času při přednáškách není účelné. Často odbočuje od tématu, první 4 přednášky se omezovaly na pouhé stěžování si na současné poměry tuzemské politické situace, což tak dlouho nikoho nebaví poslouchat.
  2. vulgarismy za katedru nepaří.
  RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. [31-340], Economic Geography and Geography of Population and Settlement [MZ340P56, přednáška]
  28.09.2005, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
  studijních podkladů jsme se dočkali až poměrně pozdě (až na konci semestru na 1 CD pro několik desítek studentů), přednášky mě nezaujaly - byly dost nepřehledné a týkaly se pouze okrajových témat a ne těch hlavních potřebných ke zkoušce
  09.09.2006, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
  Průmysl - Měli jsme v pololetí dostat zápočet a na konci semestru jsme se Kopačky na přednášce(kam jsme my, důvěřiví prváci chodili všici) zeptali, kdy nám ho dá, jakou formou...
  Řekl, že nám zápich nedá, že to na něj každý rok prváci OŽPáci zkoušej a nikdy ho nedává a že si můžem napsat písemku stejnou jako ti, co potřebují zkoušku.Jinak jeho vyjadřování je dosti plamenné, ale to co říká nemá hlavu a patu, pan Kopačka trpí pravděpodobně nemocí schopnosti udržet myšlenku, takže neustále odbočuje od tématu, že pak člověk ani neví, co je vlastně hlavním tématem, zato se několikrát za přednášku dovíte, že statistika je děvka prodejná, záleží na tom kolik jí zaplatíte a jak s ní zacházíte...a tak dále
  Test je drsnej, v odstatě vůbec nevychází z přednášek, kde se nic nedovíte, ale ze všeobecného přehledu, který prý máme mít.
  Doprava - Vágner(teď nevím, jestli jsme měli Vágnera na dopravu nebo služby, ale oba byli v poho) - pohodář, přednášky připravené, věcné, i zábavné, ale dost těžký test
  RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. [31-340], Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
  27.09.2005, Demografie, Bachelor's
  Měla jsem pocit, že pan doktor celý semestr opakoval v podstatě ty samé myšlenky,které nám vštěpoval již na přednáškách z Ekonomické geografie. Jeho krédem je, nezabívat se detaily, s čímž souhlasím, ale dle mého názoru jsou přednášky dr.Kopačky obecné až příliš, což vede k opakování stále stejných myšlenek, které jsou sice zajímavé a podnětné, ale na jejich vyslovení stačí první 3 přednášky.
  30.10.2006, Biologie, Bachelor's
  Na přednášce jako by se celý semestr probírala osnova.
  25.12.2008, Demografie, Bachelor's
  Nesouhlasím s tím, jakým způsobem vyučující prezentuje své názory (a to na věci relativně nesouvisející s přednáškou, nebo související spíše okrajově) - že jsou lékárníci zloději, jak nikdo z revizorů nemůže být inteligentní člověk atd...
  Student has disallowed display of personal data, 28.12.2008, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Zkouška z Geografie ČR pro učitelské studium je velice náročná díky tomu, že se jedná o zkoušení z učiva za dva semestry. Co kdyby to bylo odděleno jako u oboru Ge-Ka (tedy fyzická a sociální, z každého zkouška zvlášť)? Nejsem si též jist, zda existovala možnost alespoň z fyzické geografie (v ZS přednášené dr. Kastnerem) udělat část zkoušky s předstihem během zkouškového období v ZS. Myslím, že i to by pomohlo... Oceňuji ale poměrně rychlou kooperaci mezi jednotlivými zkoušejícími, ač to při počtu zkoušených nemají vůbec jednoduché...
  12.06.2009, Demografie, Bachelor's
  Přednášky postrádaly jakýkoli řád. Látka se na nich skoro nepřednášela, zatímco názory vyučujícího byly předkládány neustále.
  07.07.2014, Geografie, Bachelor's
  Přednášející většinu času přednášky vůbec nevěnoval plánovanému probíranému tématu. Celý jeho proslov je jen stěžování si na poměry u nás, kritizování aktuálních politických, hospodářských, ale i sportovních situací. V případě, že by přednášející zároveň navrhoval možná řešení kritizovaných problémů, přednáška by mohla být pro studenty přínosná. Takhle se jedná pouze o velmi nepříjemně strávenou hodinu a půl.
  doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. [31-340], Population and Settlement Geography I [MZ340P04Z, cvičení]
  25.09.2005, Geografie, Bachelor's
  Cvičení, které opravdu bylo k něčemu a které pomůže při psaní bakalářských prací.
  Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
  Náročné, ale velmi přínosné.
  Student has disallowed display of personal data, 07.11.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
  Zdálo se mi,že pan Ouředníček si často protiřečil a používal dvojí metr při hodnocení zápočtových prací.
  Vysokou časovou náročnost hodnotím kladně, ovšem v takovém případě značně pokulhává dotace kreditů -podle mě největší problém
  08.01.2006, Geografie, Bachelor's
  "+" je zadávání prací a tedy komunikace se studenty prostřednictvím webových stránek (i když barevná kmpozice ubírá na čitelnosti)
  "-" pomalé, nepružné a s rozdílnými měřítky hodnocení seminárnch prací
  28.05.2006, Geografie, Bachelor's
  PAN Ouředníček je velmi arogantní, dává to najevo všem studentům. Byla jsem svědkem toho, jak křičel na mou kolegini, přitom neměl pravdu, sama mu to dokázala a on se ji ani neomluvil.
  PAN Ouředníček po nás chce kartografická "díla" maximálně dokonalá. ... Stojí za zkouknutí jeho magisterská práce, doporučuji všem (viz mapová příloha)...xxx
  01.06.2006, Geografie, Bachelor's
  Spousta zbytecnych praci, ktere clovek musi opravovat nejmene 3x a v danych terminech se proste nedaji stihnout. Pak nemame venovat se predmetum, ktere by nas opravdu zajimaly...
  11.06.2006, Geografie, Bachelor's
  Nároky na uznání prací ze cvičení se liší každý den. Nikdo neví zda má práce teď už dobře, to je závislé na momentálním stavu cvičící ho.
  doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98Z, cvičení]
  20.09.2005, Geografie, Bachelor's
  Myslím si, že to bylo dost tvrdý, ale kde jinde by jsme se to měli naučit než tady a je rozhodně lepší ty chyby udělat teď než v bakalářce.
  27.09.2005, Geografie, Bachelor's
  hodnoceno spolu s gos I (v zimnim semstru)
  po obsahove strance je predmet v poradku vcetne napaditosti a rozmanitosti jednotlivych ukolu. spis mam vyhrady k organizaci: bylo by vhodnejsi zadat vsechna cviceni hned v prvnim tydnu semstru, aby clovek, ktery ma zajem, zacal (mohl zacit) s vypracovanim co nejdrive. byla by tak aspon teoreticka moznost vyhnout se „zacpe“ v knihovne. prostredi kde v knihovne sedi 50 diskutujicich studentu (pomerne hlucnych) na 30 zidlich neni vhodne pro studium, (to se snad castecne zmeni i s rekonstrukci knihovny) navic vsichni potrebuji tu samou publikaci (nebo vic publikaci) (dokonce i pani knihovnicka to komentovala slovy: kdo si to zas co vymyslel :). ocenuji naopak prisnost pri hodnoceni (i kdyz po konzultaci s jinymi studenty znacne odlisnou v ruznych dobach, ted nemam na mysli terminy pro opozdilce s prisnejsim hodnocenim).
  vyborna je snaha sdileni informaci na www strankach, i kdyz s malymi chybami, neco tam i chybelo nebo prebyvalo z roku minuleho, coz vedlo k dezinformaci nekterych studentu (terenni cviceni a moznost uznani jako exkurze nebo neco podobneho...)
  za pobavujici povazuji take odkaz u jednoho zadani na www starankach: „podrobnejsi informace na cviceni“. na cviceni vsak bylo receno: „podrobnejsi informace na www strankach“ :)

  avsak krajne neseriozni mi prislo:

  1) zadani posteru v tydnu velikonoc
  -jednalo se o praci skupiny 5 lidi zadanou v utery (stredu jsme meli vyuku cely den) ve
  ctvrtek jiz odjizdela vetsina studentu na svatky domu, i ti co domu jinak nejezdi...) a
  v utery jiz mela byt prezentece
  pritom 2 tydny predtim jsme meli „volno“, to jest bez zadani. proc neni mozne zadat
  praci hned na zacatku semstru? navic ve skole neni jedina mistnost (studovna....ne knihovna ani pocitacova studovna), kde lze spolecne zadani vypracovat, konzultovat !!! to se mame schazet v hospode nebo u nekoho doma?
  (navic jedna skupina na to ma 3 pracovny dny, jina 8...)

  2) zmena rozvrhu v letnim semstru. podle karolinky bylo rozvrhovano: 2 hodiny prednasky a 2 hodiny cviceni a ne jednou za 2 tydny 3 hodiny..., nejde o to zda 2 nebo 3 hodiny ale proc se to nemuze promitnout jiz v predbeznem rozvrhu? v pripade podobnych zmen u vice predmetu (a to se v letnim semstru stalo) je pak pomerne obtizne (a casto docela pozde) dat rozvrh dohromady.
  28.09.2005, Geografie, Bachelor's
  Myslím si, že cvičení nebylo k věci. Dělali jsme věci, které nám zvláště v LS nepomohli k udělání zkoušky. Rozhodně jsme neprocvičovali nic z početních úloh, které po nás pak byly požadovány u zkoušky.
  Student has disallowed display of personal data, 02.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
  Jedno z nejpřínosnějších cvičení v semestru, na druhou stranu vzhledem k počtu hodin a kreditů by bylo nemožné více takových cvičení zvládnout najednou.
  22.05.2006, Geografie, Bachelor's
  Cvičení bylo sice náročné, ale mělo úroveň až na poslední zadání. Studenti byli zneužiti ke sběru dat pro diplomanty, aniž by byli přihlášeni na terénní cvičení z SG, kterému by náplň i charakter práce náležel. Průzkum v terénu, časově náročný navíc v období začínajících zkoušek připadal řadě studentům neadekvátní popisu práce semináře nikoliv terénního cvičení. Přesto se žádný student neozval z obavy nezískání zápočtu.
  07.07.2006, Geografie, Bachelor's
  Nejhorší kantor, kterého jsem zde doposud potkala.Neuvěřitelně arogantní. Věta"dělám to nerad, ale musím vás pochválit"snad mluví za vše. Naprosto nikomu nevyjde vstříc. Navíc poslední zadání práce zadal v termínu,kdy jsme již měli dostávat zápočty.
  Student has disallowed display of personal data, 17.09.2006, 2. Year, Geografie, Bachelor's
  Byly nám zadány zajímavé práce v průběhu roku, které měli přesné termíny odevzdání. A už nám nebyly naštěstí tolik vraceny k přepracování. Cvičení bych hodnotil kladně, kdybychom na závěr nemuseli dělat dotazníkové šetření, což nám na začátku semestru nikdo neřek. A pak bych pana doktora Ouředníčka poprosil aby si zkusil rozšířit konzultační hodiny i na jiný den než je pondělí. Kdyby tomu tak bylo a nemuseli jsme dělat to dotazníkové šetření, určitě bych si došel pro zápočet dřív než v září...
  Student has disallowed display of personal data, 05.12.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
  Práce byly zadávány skupinkám studentů, což vedlo k tomu, že zpracování většinou spadlo na bedra jednoho, dvou studentů, zbytek skupiny byl pak hodnocen na základě práce druhých. To jistě není chyba vyučujícího, ale vzhledem k tomu, že se práce dá jen těžko rozdělit do dílčích úkolů, mohl by to předpokládát. Uvítala bych individuální práci. Seminář byl velmi přínosný, nabyté poznatky jsem již mohokrát využila. Vysokou náročnost kurzu hodnotím velmi pozitivně.
  doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98Z, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 23.09.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
  pouze jedna přednáška v semestru, tudíž nelze objektivně hodnotit
  Student has disallowed display of personal data, 24.05.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
  Neuvěřitelná arogance vůči studentům!!!!
  RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. [31-330], Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 22.02.2011, 1. Year, Demografie, Bachelor's
  Zdá se mi, že k oboru Demografie-sociální geografie se tento předmět nehodí. Jinak Dušan Romportl je sympatický člověk a pokud by mě tato tématika bavila, dá se říci, že přednáší zajímavě a kvalitně.
  ---, Social Geography [MZ340P04Z, přednáška]
  08.03.2014, Geografie, Bachelor's
  Přednášky ze sociální geografie by bylo potřeba aktualizovat. V prezentacích se objevují velmi stará data. U vývoje obyvatelstva si myslím, že by bylo vhodné snažit se o co nejaktuálnější informace, minimálně z posledního sčítání. Dále si myslím, že kreditové ohodnocení předmětu neodpovídá jeho nárokům a je zbytečně vysoké.
  ---, Economic Geography and Geography of Population and Settlement [MZ340P56, přednáška]
  12.11.2005, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
  Prednasky nejsou strukturovane pro obor Ochrana zivotniho prostredi!
  ---, Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 16.05.2016, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Nesmyslné spojení části fyzické geografie a sociální do jednoho celoročníkového předmětu pro učitelské kombinace. Přednáška má dva jasně oddělitelné celky. Celkový obsah učiva je obrovský a zařazení do 3. ročníku dává předmětu velmi nepříjemný charakter. Navrhuji rozdělení na 2 samostatné předměty, nebo alespoň složení zkoušky z fyzické části v zimním termínu a z druhé části v termínu letním.
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html