InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Social Geography [MZ340P04Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 23.12.2008, 2. Year, Demografie, Bachelor's
nechápu proč nám pak Čermák neustále ukazoval údaje a data z let 70. a dřív....v případě počtu obyvatel je to jako ukazovat nám kostru dinosaura
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2010, 1. Year, Demografie, Bachelor's
Látka předmětu obsáhlá, leč zajímavá a docela ráda jsem se ji učila. Pan docent Čermák toho hodně ví, a taky vám to poví, když budete chtít poslouchat.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Social Geography of the CR [MZ340P08, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Zajímavá přednáška, bohužel problematice obyvatelstva a osídlení bylo věnováno málo času.
Student has disallowed display of personal data, 20.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Doc. Čermák byl jediný z trojice vyučujících, který nám něco dal. I za ostatní děkuji za vyvedení z nudy a stereotypu!
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Přenášky Zdeňka Čermáka v tomto kurzu se podobají přednáškám z Geografie obyvatelstva a sídel. Dá se tedy říct, že rozdíl je pouze ve velikosti studovaného regionu a z toho vyplývající konkretizace jevů a minimálního podílu teorie. Přednášky jsou dobře strukturovány a podávají dostatečný základ k zodpovědné přípravě na zkoušku. Přednášející má velmi precizně propracované prezentace v Power Pointu, které navíc prokládá různými odkazy na internetu a také ilustračními ukázkami sídlení struktury ze satelitních snímků. Zkouška je písemná, hodnocení probíhá na základně součtu bodů z jednotlivých částí tj. obyvatelstvo, ekonomika, zemědelství. Žádný vyučující tak nemá rozhodující slovo v tvorbě konečné známky.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98D, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Zdeněk Čermák přednáší pomalu a rozvážně na základě kvalitních a velmi zdařilých didakticky i graficky estetických prezentací, které jsou dostupné na jeho webu. Umí vysvětlit a vystihnout základní fundamenty prezentovaných jevů a záleží mu na tom, aby studenti z jeho přednášek a materiálů efektivně pochopili a lehce se naučili probíranou látku. Jako zpestření přednášek neváhá použít moderní metody a na jeho práci je vidět, že student je pro něj na prvním místě. Když sledoval večerní zprávy, kde byl asi tříminutový šot o expanzi nemoci AIDS v Africe, neváhal poznamenat si odkaz a druhý den na přednášce jako ukázku aktuálnosti tématu spustil záznam z webu. Samozřejmě v něm nebyly nějak zvlášť odborné informace, ale tento počin byl cenný jako ukázka důležitosti AIDS a povzbuzení zájmu studentů o dané téma. Také ne každý pedagog myslí v 19:30 na své studenty. Celkově hodnotím přístup Zdeňka Čermáka jako velmi vstřícný a snaživý. Účast na přednášce přispívá výrazně k zvládnutí látky a dá se říct, že už jen touto přítomností je následná příprava na zkoušku i díky kvalitním podkladům značně ulehčena.

Komplexní hodnocení: výborně
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Zajímavá přednáška, škoda je, že měla slabou návaznost na cvičení. Znalosti z cvičení nebyly ke zkoušce nic platné. Bohužel.
Student has disallowed display of personal data, 24.05.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Změna podmínek zkoušky, až po odevzdání písemné práce, je opravdu nepochopitelné!!!!!!
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography I [MZ340P04D, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Změna stylu v přednášce z Geografie obyvatelstva a sídel prospívá hlavně méně technicky a více sociálně založeným studentům. Dušan Drbohlav přednáší především projektovanými slajdy a interaktivní diskuzí se studenty. Snaží se podnítit jejich zájem a donutit je přijít na příčiny a souvislosti samostatně. Vtahuje tak posluchače do dění na přednášce a nutí ho, dělat si poznámky, a být přítomen nikoli jenom fyzicky, ale i psychicky. Spolu se Zdeňkem Čermákem vytváří pestré duo, kdy si každý student může přijít na své. Přednáška má logickou strukturu a nenabírá zpoždění. Přednášející má velké didaktické schopnosti, umí komunikovat s posluchači, vysvětlit vtipnou a poutavou formou i méně záživnou látku a okořenit přednášku občas nějakou zajímavou zkušeností či zážitkem. Dušana Drbohlava považuji rozhodně za nadprůměrně schopného pedagoga, který dokáže být díky svému přirozenému charisma studentům blízko. Zároveň má značnou přirozenou autoritu, což u některých studentů jak jsem měl možnost zpozorovat a také zaslechnout vzbuzuje přílišný respekt až strach např. při ústní části zkoušky (u komisionálních termínů, jinak je zkouška písemná). Myslím, že tento pocit je falešný a oba vyučující zkoušejí spravedlivě a vecně a hodnocení zkoušky se u nich nijak zásadně neliší. Při pozdějších výběrových přednáškách studenti zjišťují, jak moc se ve své obavě mýlili. Přednášet začíná Z. Čermák a někdy v prosinci nastupuje D. Drbohlav, začátkem dubna se obvykle opět střídají.

Komplexní hodnocení: výborně

Citáty:

Někdo stoupá nahoru, no a někdo stoupá dolů. (u popisu osudu mezinárodních migrantů)

DD: Byl z vás někdo v rozvojovém velkoměstě? (při diskuzi o slumech v rozvojových zemích)
Studenti se hlásí a jeden vykřikne: Ano, v Bratislavě. (a takových veselých příhod bylo víc)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography I [MZ340P04U, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.12.2006, 3. Year, Biologie, Bachelor's
Výborné aktivizační metody, učí nás přemýšlet, vyjadřovat svůj názor.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Social Geography [MZ340P04Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2008, 2. Year, Geografie, Bachelor's
Pan docent Drbohlav chodil často na přednášky pozdě a končil i o 20 minut dřív (ale asi spíše nevědomky). Jeho přednášky byly zajímavé, přínosné.
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2010, 1. Year, Demografie, Bachelor's
Jeho přednášky bývají plné, umí zaujmout, navázat kontakt s publikem.
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98D, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Změna stylu v přednášce z Geografie obyvatelstva a sídel prospívá hlavně méně technicky a více sociálně založeným studentům. Dušan Drbohlav přednáší především projektovanými slajdy a interaktivní diskuzí se studenty. Snaží se podnítit jejich zájem a donutit je přijít na příčiny a souvislosti samostatně. Vtahuje tak posluchače do dění na přednášce a nutí ho, dělat si poznámky, a být přítomen nikoli jenom fyzicky, ale i psychicky. Spolu se Zdeňkem Čermákem vytváří pestré duo, kdy si každý student může přijít na své. Přednáška má logickou strukturu a nenabírá zpoždění. Přednášející má velké didaktické schopnosti, umí komunikovat s posluchači, vysvětlit vtipnou a poutavou formou i méně záživnou látku a okořenit přednášku občas nějakou zajímavou zkušeností či zážitkem. Dušana Drbohlava považuji rozhodně za nadprůměrně schopného pedagoga, který dokáže být díky svému přirozenému charisma studentům blízko. Zároveň má značnou přirozenou autoritu, což u některých studentů jak jsem měl možnost zpozorovat a také zaslechnout vzbuzuje přílišný respekt až strach např. při ústní části zkoušky (u komisionálních termínů, jinak je zkouška písemná). Myslím, že tento pocit je falešný a oba vyučující zkoušejí spravedlivě a vecně a hodnocení zkoušky se u nich nijak zásadně neliší. Při pozdějších výběrových přednáškách studenti zjišťují, jak moc se ve své obavě mýlili. Přednášet začíná Z. Čermák a někdy v prosinci nastupuje D. Drbohlav, začátkem dubna se obvykle opět střídají.

Komplexní hodnocení: výborně

Citáty:

Někdo stoupá nahoru, no a někdo stoupá dolů. (u popisu osudu mezinárodních migrantů)

DD: Byl z vás někdo v rozvojovém velkoměstě? (při diskuzi o slumech v rozvojových zemích)
Studenti se hlásí a jeden vykřikne: Ano, v Bratislavě. (a takových veselých příhod bylo víc)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Zajímavá přednáška, škoda je, že měla slabou návaznost na cvičení. Znalosti z cvičení nebyly ke zkoušce nic platné. Bohužel.
Student has disallowed display of personal data, 24.05.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Změna podmínek zkoušky, až po odevzdání písemné práce, je opravdu nepochopitelné!!!!!!
RNDr. Jiří Kastner [31-330], Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 30.10.2008, 3. Year, Demografie, Bachelor's
vyučující předpokládal, že všichni studenti již mají dostatečné informace o fyzické geografii Česka. u mě, jako studentky demografie a sociální geografie tomu tak nebylo, což značně komplikovalo orientaci při přednášce (neznalost pojmů a procesů,které nebyly vysvětlovány)
Student has disallowed display of personal data, 25.12.2008, 3. Year, Demografie, Bachelor's
Dle mého názoru je pro náš obor (demografie se sociální geografií) zbytečná tak podrobná znalost fyzické geografie. Na začátku semestru byl pan Kastner v zahraničí (což mu nevyčítám:)), ale jak už je na fakultě běžné, nikdo to studentům nedal vědět (není přece takový problém poslat emaily studentům zapsaným na předmět)
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. [31-340], Social Geography of the CR [MZ340P08, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 08.11.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
v podání pana Kopačky se opakovaly tytéž chyby jako o semestr dříve, to, že pro úspěšné zvládnutí zkoušky bylo potřeba přesně vyjmenovat VŠECHNY památky UNESCO mi nepřišlo šťastné, na přednáškách se vyzdvihují především trendy, tendence, schopnost uvažovat nad problémy a ve zkoušce se pak vyžaduje naprostý opak !!!
Student has disallowed display of personal data, 17.09.2006, 2. Year, Geografie, Bachelor's
Rád si pane doktore poslechnu vaše přednášky, i když je nemožné si dělat poznámky a spíš než daného předmětu se týkají všeobecného rozhledu, ale musím se přiznat že jsem do dnes nepochopil co po nás v testech chcete... V testu ze sociální geografie ČR jsem vaší část nesplnil a přitom jsem si po testu myslel, že tam mám vše co po nás chcete. Myslím že by neuškodil trochu větší systém v přednáškách a pokusit se víc zdůraznit to nejdůležitější.
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Přednášky Ludvíka Kopačky se nesou ve stejném stylu jako přednášky z průmyslu a dopravy v zimním semestru. Rozdíly panují v užším záběru a z toho vycházející menší obecnosti. Přednášející používa více ilustračního a faktografického materiálu, každopádně ale opět dává větší důraz na vazby, příčiny a souvislosti. Jeho díl přednášek, týkající se ekonomické geografie ČR není souborem lokalizačně datových telefonních seznamů, které by se studenti učili zpaměti, jak to často bývá na středních školách. Snaží se poskytnout studentům geografický vhled do fungování české ekonomiky v historických souvislostech a v komparaci s vývojem především v okolních zemích. Opět poskytuje kvalitní materiál ke zkoušce na CD obsahujícím spoustu grafů, obrázků a doprovodného textu. Zkouška je hodnocena docela přísně, přesto spravedlivě. Jeho styl výuky je vcelku povedenou ukázkou, jak se má učit regionální ekonomická geografie.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citáty:

Když selže technika a přidá se lidský faktor, tak selže systém. A proto nejsem stoupencem systémového přístupu, člověk vytvoří systém a začne mu věřit.

Měli bychom se srovnávat s vyspělým zahraničím a pak taky s vlastní minulostí.

Celá ekonomika žije v teplíčku, ale smrádečku.

Emoce odezněly a zůstala realita. (o sametové revoluci)

My jsme úplně jiní, Rusa poznáte na ulici na první pohled, my jsme Evropani.

Armáda je symbolem státu.

V jižních Čechách nenajdete barák z vepřovic. (jako příklad pracovitosti jihočechů)

Plzeň – všechny cesty tam vedou, a taky řeky si rozmyslely, kudy maj téct, a tečou přes Plzeň.

Čechy a Morava, to je pivo a víno.

To se říká, že dvě generace musí vymřít, takže k nim zřejmě patřím i já. Ale jste vy připraveni to táhnout dál?

To, co se tady odehrává je buď socialismus s kapitalistickou tváří, nebo kapitalismus se socialistickou tváří.

Protěžování průmyslu je historický velkoomyl!
Student has disallowed display of personal data, 05.12.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Přednášky byly velmi zajímavé, dynamické. Pozitivní hodnotím především objektivní reakce na aktuální události, jejich zapojení do obecných souvislostí a propojení s daným předmětem. Historický (vývojový) přístup považuji za velmi přínosný.
Uvítala bych více času při písemné zkoušce. Lepší by jistě byla ústní zkouška.
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. [31-340], Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 28.12.2008, 3. Year, Biologie, Bachelor's
Zkouška z Geografie ČR pro učitelské studium je velice náročná díky tomu, že se jedná o zkoušení z učiva za dva semestry. Co kdyby to bylo odděleno jako u oboru Ge-Ka (tedy fyzická a sociální, z každého zkouška zvlášť)? Nejsem si též jist, zda existovala možnost alespoň z fyzické geografie (v ZS přednášené dr. Kastnerem) udělat část zkoušky s předstihem během zkouškového období v ZS. Myslím, že i to by pomohlo... Oceňuji ale poměrně rychlou kooperaci mezi jednotlivými zkoušejícími, ač to při počtu zkoušených nemají vůbec jednoduché...
prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. [31-340], Population and Settlement Geography I [MZ340P04Z, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Náročné, ale velmi přínosné.
Student has disallowed display of personal data, 07.11.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Zdálo se mi,že pan Ouředníček si často protiřečil a používal dvojí metr při hodnocení zápočtových prací.
Vysokou časovou náročnost hodnotím kladně, ovšem v takovém případě značně pokulhává dotace kreditů -podle mě největší problém
prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98Z, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 02.10.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Jedno z nejpřínosnějších cvičení v semestru, na druhou stranu vzhledem k počtu hodin a kreditů by bylo nemožné více takových cvičení zvládnout najednou.
Student has disallowed display of personal data, 17.09.2006, 2. Year, Geografie, Bachelor's
Byly nám zadány zajímavé práce v průběhu roku, které měli přesné termíny odevzdání. A už nám nebyly naštěstí tolik vraceny k přepracování. Cvičení bych hodnotil kladně, kdybychom na závěr nemuseli dělat dotazníkové šetření, což nám na začátku semestru nikdo neřek. A pak bych pana doktora Ouředníčka poprosil aby si zkusil rozšířit konzultační hodiny i na jiný den než je pondělí. Kdyby tomu tak bylo a nemuseli jsme dělat to dotazníkové šetření, určitě bych si došel pro zápočet dřív než v září...
Student has disallowed display of personal data, 05.12.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Práce byly zadávány skupinkám studentů, což vedlo k tomu, že zpracování většinou spadlo na bedra jednoho, dvou studentů, zbytek skupiny byl pak hodnocen na základě práce druhých. To jistě není chyba vyučujícího, ale vzhledem k tomu, že se práce dá jen těžko rozdělit do dílčích úkolů, mohl by to předpokládát. Uvítala bych individuální práci. Seminář byl velmi přínosný, nabyté poznatky jsem již mohokrát využila. Vysokou náročnost kurzu hodnotím velmi pozitivně.
prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. [31-340], Population Geography and Urban Geography [MZ340P98Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 23.09.2005, 3. Year, Geografie, Bachelor's
pouze jedna přednáška v semestru, tudíž nelze objektivně hodnotit
Student has disallowed display of personal data, 24.05.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Neuvěřitelná arogance vůči studentům!!!!
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. [31-330], Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 22.02.2011, 1. Year, Demografie, Bachelor's
Zdá se mi, že k oboru Demografie-sociální geografie se tento předmět nehodí. Jinak Dušan Romportl je sympatický člověk a pokud by mě tato tématika bavila, dá se říci, že přednáší zajímavě a kvalitně.
---, Geography of the Czech Republic [MZ340P57, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 16.05.2016, 3. Year, Biologie, Bachelor's
Nesmyslné spojení části fyzické geografie a sociální do jednoho celoročníkového předmětu pro učitelské kombinace. Přednáška má dva jasně oddělitelné celky. Celkový obsah učiva je obrovský a zařazení do 3. ročníku dává předmětu velmi nepříjemný charakter. Navrhuji rozdělení na 2 samostatné předměty, nebo alespoň složení zkoušky z fyzické části v zimním termínu a z druhé části v termínu letním.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html