InquiryInquiry(version: 653)
Data collection is currently not allowed
  
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. [31-120], Phenetics, cladistics and related methods [MB120P83, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 25.11.2008, 2. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
Na rozdíl od přednášky bych měl ke cvičení řadu výhrad. A to zejména k použitému software. Naprosto nechápu, proč nemůžeme použít statistický balík R, který obsahuje moduly pro všechny používané metody a je k němu k dispozici několik kvalitních grafických rozhraní. Místo toho jsme trávili spoustu časi instalací programů, které zabírají stovky mega, mají špatné grafické rozhraní, žádný neumí vše a obsahují řadu obskurních chyb (nesoucích si ještě z dávné fortranovské prehistorie).
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. [31-120], Phenetics, cladistics and related methods [MB120P83, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.11.2008, 2. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
Přednáška je to moc zajímavá, i když pro někoho možná až příliš matematická. Exkurz mezi mnohorozměrné techniky a do pozadí běžně používaných metod je velice zajímavý a přínosný. Moc se mi tam líbilo.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html