InquiryInquiry(version: 653)
Data mining is currently not allowed
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Jan Moravec, Ph.D. [31-152], Neurobiology [MB150P36, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.04.2011, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
Skvělá přednáška. Zajímavý je už jen obsah a forma je také výborná. Jediné, co mne zklamalo, byla zkouška formou "řidičáku". Myslím, že student, který má o tematiku zájem by měl mít prostor si o problematice popovídat na ústní zkoušce.
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. [31-152], Neurobiology [MB150P36, přednáška]
06.02.2015, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
Neurobiológia patrila medzi moje obľúbené časti biológie, na predmet som sa veľmi tešil. Veľmi ma prekvapilo, ako zaujímavo dokázala pani docentka Bendová vysvetliť morfológiu a ontogenézu, veci ktoré ma pred tým priveľmi nebavili. Potom ale prišlo vymenovávanie proteínov (čítanie z prezentácie) pána docenta Novotného. Experimenty, ktoré veľa demonštrovali, boli iba sucho spomenuté (že také niečo existuje), aj keď trebárs obrázky v prezentáciách boli pekné. Podobne, rovnice, ktoré by mohli byť zaujímavé neboli skoro vôbec vysvetlené, ani len intuícia, ktorá za nimi stojí. Skúška stojí na tom, že sa študenti mechanicky naučia zverejnené otázky, takže vlastne chápanie látky nie je vôbec nevyhnutné a zrejme to každému vyhovuje. Dostalo ma ale to, že v rámci nových otázok (zlomok tých, ktoré neboli zverejnené), bola pomerne netriviálna chyba v riešení. Podľa riešení pána docenta vstup draslíka do bunky bunku hyperpolarizuje. Pár minút trvalo, kým pánu docentovi došlo, že sa nejedná o otvorené draslíkové kanáliky počas repolarizácie, ale o tok kladného náboja do bunky (napríklad pri extrémne zvýšenej extracelulárnej koncentrácii) a teda depolarizáciu. Bolo pre mňa šokom, že pánu docentovi očividne robil problém aj logaritmus, ktorý vystupoval v Goldmanovej rovnici. Skúška je vyslovene stavaná tak, aby sa na ňu najlepšie učilo mechanicky, bez premýšľania. Pri jednej nesprávne zaškrtnutej možnosti zo štyroch študent stráca celý bod, úplne rovnako, ako keby nesprávne zaškrtol všetky možnosti napríklad tipovaním. Samozrejme, pri zverejnených otázkach sa na takéto niečo nebude nikdo sťažovať, avšak dá sa pochybovať o prínose tohoto predmetu a o hodnote a výpovednosti známky z neho.
Student has disallowed display of personal data, 21.09.2015, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Otázky v závěrečném testu jsou vybrány tak, že neodpovídají hlavní náplni přednášek. Forma multiple choice je zvolena, dle bodování, pravděpodobně také ze zákeřnosti. Diskusi o chybách v šabloně nebo nejednoznačnosti některých otázek totiž vyučující zamítl. Pouze u této zkoušky jsem se setkala s tím, že čím méně byl student připraven, tím lepší získal známku. A naopak.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html