InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. [31-180], Complex Scientific Excursion [MB180C12, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 3. Year, Biologie, Bachelor's
S paní Švecovou se mi velmi těžko diskutovalo, zdálo se mi, že nereaguje na argumenty a stále opakuje svůj názor do kolečka.
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. [31-180], Didactic of Biology [MB180P01, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.03.2008, 3. Year, Chemie, Bachelor's
Předmět mě příjemně překvapil, i když patřím zrovna k těm, kteří do budoucna pravděpodobně nebudou mít učitelství jako hlavní obor. Didaktika již svým názvem a předpokládaným obsahem nezní zrovna lákavě, ale paní doc. Švecová dokázala podat přednášky/hodiny většinou docela zajímavé a obohacující.
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. [31-180], Biotechnology [MB180P19, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 23.06.2006, 3. Year, Biologie, Bachelor's
Zajímavé byly zejména přednášky pana Petra.
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2008, 3. Year, Chemie, Bachelor's
Předmět je velmi užitečný a zajímavý. Přednášky byly spíše popularizační než odborné (obecně, ale byly i vyjímky). Především přednášky Jartoslava Petra jsou atraktivní. Témata jsou volena z různých oborů, ale vždy představují obory z té přímo užitkové stránky... Jsem ráda, že jsem si předmět zapsala. Druhé plus vidím v tom, že je předmět zakončen zápočtem a ne zkouškou, u níž vždy hrozí, že by mohla zbytečně kazit průměr...
Student has disallowed display of personal data, 22.09.2008, 3. Year, Chemie, Bachelor's
Biotechnologie jsou skvělý předmět na kterém se studenti doví spoustu informací od erudovaných odborníků. Doporučuji zapsat všem studentům nejenom učitelského studia.
Student has disallowed display of personal data, 03.12.2008, 3. Year, Biologie, Bachelor's
Moc se mi líbila exkurze, kterou jsme v rámci tohoto předmětu absolvovali, nahlédli jsme do provozu, kam není volný přístup veřejnosti, což bylo velice přínosné a i prohlídka ekologické školy byla velice zajímavá.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html