InquiryInquiry(version: 714)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. [31-370], Cartography [MZ350P03Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 11.06.2009, 1. Year, Geografie, Bachelor's
Velmi oceňuji přístup doktora Hudečka k výuce i ke studentům samotným! Nejenže dokáže vzbudit zájem o předmět, ale zajišťuje velmi kvalitní výuku, poskytuje maximální množství informací (popř.informací o dalších zdrojích) a přináší pohled na praktické využití předmětu, což je podle mého názoru velmi důležité. Také si velmi vážím jeho férového přístupu. Všichni mají naprosto stejné podmínky, studenti dopředu vědí, co po nich bude požadováno a to skoro do nejmenších detailů. Přitom je doktor Hudeček ochoten každému s rozumnými požadavky vyjít vstříc.
Ačkoli jsou na studenty ze strany vyučujícího kladeny velmi vysoké nároky, z velké části (až na drobné vyjímky) je to ku prospěchu věci.
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. [31-370], Cartography [MZ350P03Z, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.11.2014, 1. Year, Geografie, Bachelor's
1 neuznaná mapa z 5 celkem za semestr by neměla znamenat důvod pro nezískání zápočtu v daném výukovém semestru, relevantnější by bylo průměrné skóré ze všech map vytvořených za celý semestr.
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. [31-370], Cartography [MZ350P03Z, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.11.2008, 2. Year, Geografie, Bachelor's
Přednáška z kartografie je podle mého názoru nejlepší přednáškou v 1.ročníku (další ročníky zatím nemohu hodnotit).
Prof. Voženílek dokáže studenty opravdu zaujmout, dalo by se říci nadchnout pro svůj obor (a to bohužel není mezi pedagogy jev zcela běžný).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html