InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Latin America [MZ330P97, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.10.2006, 2. Year, Geografie, Master's (post-Bachelor)
Jedny z nejzajímavějších přednášek. Moc děkuji.
Student has disallowed display of personal data, 20.12.2008, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Přednášky byly velice zajímavé, získali jsme spoustu informací. Celkově mě tento předmět velice zaujal.
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. [31-340], Latin America [MZ330P97, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.05.2008, 2. Year, Geografie, Bachelor's
Materiály i přednášky byly trochu zmatečné - špatně se z toho učilo a přišlo mi, že při zkoušce byl kladen přílišný důraz na mnoho drobností spíš než na základní vědomosti. Celkově ale spíše hodnotím kladně z důvodu poměrně dobré volby témat k přednášení a díky tomu, že většina studentů zkoušku nějak na první pokus udělala.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html