InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. [31-330], Geomorphology [MZ330P51, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 10.02.2010, 2. Year, Geografie, Bachelor's
Uvítala bych hlasitější projev, i když chápu, že pokud studenti nejsou schopni udržet v posluchárně ticho, tak je to obtížné.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D. [31-330], Geomorphology [MZ330P51, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 23.02.2010, 2. Year, Geografie, Bachelor's
Později vypsané termíny, ale nejsem si zcela jistý, zda to nebylo již vyčerpanou kapacitou a nutností vypsání nových, což se projeví až během zkouškového období.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html