InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. [31-330], Floods in the landscape [MZ330P33, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.02.2014, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Toto je již druhý předmět garantovaný panem docentem Langahammerem, který jsem absolvoval a rád bych poukázal na nízkou úroveň organizace kurzu. Proti odborné kvalitě kurzu nenamítám nic, vadí mně však nesrovnalosti v dodržování harmonogramu a neavizované odpadávání výuky. Věřím, že předmět, který stojí na tom, že je přednášen více odborníky, má smysl. Tato koncepce ovšem vyžaduje organizaci, kterou by měl garant zaštiťovat a výuka by měla probíhat podle plánu. To se mnohokrát nestalo.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html