• Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Michal Kusák, Ph.D. [31-330], Natural Hazards and Risks [MZ330P31, cvičení]
Author of entry is known to survey organiser, 10.05.2016, Geografie, Master's (post-Bachelor)
Absolutně špatně pojeté cvičení, pouze opakování toho co bylo přednášeno na přednášce, světlou vyjímkou byly poslední dvě cvičení. Největší zklamání je však z arogantního chování přednášejícího a nulová snaha o řádné opravy úkolů.