InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Vít Jančák, Ph.D. [31-340], Proseminar in Geography [MZ300S01Z, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 23.12.2008, 2. Year, Demografie, Bachelor's
no, tak tady jsem nepochopila proč je jedna písemka z řek a měst a v další se nás ptají na jméno děkana a barvu časopisu, řekla bych že je to pod naší úroveň, u prezentací a seminárních prací si ale člověk osvojil nějaká pravidla, která může i použít
doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. [31-340], Proseminar in Geography [MZ300S01Z, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 23.11.2006, 2. Year, Geografie, Bachelor's
určitě by prospěl větší důraz na orientaci v knihovně a internetových zdrojích
---, Proseminar in Geography [MZ300S01Z, ]
Student has disallowed display of personal data, 05.10.2004, . Year,
Chtěl bych poprosit jednotlivé vyučující mající každý jinou skupinu, aby sjednotili svoje požadavky na studenty, rozdíly v náročnosti byly a pravděpodobně zůstali ohromné. To se týka časti cvičení. Pro čast přednáškovou by bylo asi žádoucí, aby bylo studentům předem oznámeno, kdo, co a kdy bude přednášet, předejde se tak nevalným účastem (např. 4 studenti z cca 200).
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2004, . Year,
Souhlas s kolegou. Účast na cvičeních znamenala pro mne většinou jen ztrátu času a spánku, přesto byly i výjimky.
Přednášky (účastnil jsem se pouze cca poloviny)měli velice rozdílnou kvalitu. Nejvíc mě zaujal pan Dostál. Kromě
ještě jedné přednášky si vyučující nedokázal udržet pozornost
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html