InquiryInquiry(version: 658)
Data collection is currently not allowed
  
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
---, Seminar on Bachelor Thesis [MZ300BPA, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 07.06.2006, 3. Year, Geografie, Bachelor's
Pro nás, kteří jsme vypracovávali bakalářku na KSGRR, spočíval tento "seminář" v nalezení školitele a odevzdání návrhového listu. Kartografové měli zápočet za několik bloků přednášek s povinnou účastí.
Myslím, že bychom měli mít předmět, ve kterém se dozvíme, "jak psát" nebo jak organizovat práci (vše se učíme za pochodu podle rad školitele-a školitelé jsou různí...), ale asi už v prvním semestru (alespoň mě to na střední škole nikdo neučil)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html