InquiryInquiry(version: 714)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. [31-550], Restoration ecology [MO550P96, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 16.05.2010, 1. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Master's (post-Bachelor)
Přednáška byla zábavná a obohacující :-).
Student has disallowed display of personal data, 26.09.2011, 1. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Master's (post-Bachelor)
Předmět konečně odkryl některé důležité problémy v běžné ochraně přírody. Byl to takový úvod. Bylo by třeba vše probrat více dopodrobna.
Student has disallowed display of personal data, 05.05.2013, 1. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Master's (post-Bachelor)
Zajímavá přednáška pro ty co se chtějí dozvědět něco bližšího o rekultivacích a obnově. Zkouška je ústní, podobná všem jiným které jsem u doc. Frouze měla.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html