InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc. [31-550], Limnology [MO550P89, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2010, 3. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
Limnologie jako taková je nesmírně zajímavá, ale bez předchozího absolvování Vodních ekosystémů a Hydrologie, bych byla ve výkladu docenta Stuchlíka ztracena. Je nezbytné si doplnit přednášku četbou velectěného Lelláka. Zájem o Secciho desku a studium jezer ve mě probudila Zuzana Hořická, která pana docenta několikrát zastupovala.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html