InquiryInquiry(version: 662)
Data collection is currently not allowed
  
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Ing. Hana Šlégrová [31-360], Economic and Social Statistics [MD360P27, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 22.05.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Děkuji za přínosné přednášky. Oceňuji především přípravu vyučující na přednášky, vážím si její snahy o to, aby pro nás výuka byla co nejužitečnější. Velmi kladně hodnotím především pečlivě připravené podklady a materiály k probíraným tématům. Mám vždy radost, když je na vyučujícím vidět, že má skutečný zájem o to, abychom si z hodin něco odnesli, tento předmět byl (podle mého názoru) tohoto přístupu dobrým příkladem, děkuji za to.
11.06.2009, Demografie, Bachelor's
Přednášku trochu kazilo to že trvala tři hodiny a byla ve středu uplně večer.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html