InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [31-360], Demographic Analysis (I-1.) [MD360P07A, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Vysoké nasazení pedagoga a jeho schopnost rychle a efektivně učit přispěla k relativně bezproblémovému zvládnutí praktické stránky demografické analýzy většinou studentů, spolu se získáním jisté počítačové zručnosti při tvorbě tabulek, grafů atd. Na cvičeních se zpracovávaly předem připravené datové soubory a cvičila se na nich konstrukce ukazatelů, a další analytické úlohy. Kdo nestihne udělat cvičení během výuky má možnost odevzdat je do konce následujícího týdne. Pedagog nejdříve vysvětlil, co a jak dělat, a potom postupně obcházel studenty a radil jim v případě nejasností, obtíží apod. Na další hodině ukázal správné výsledky i optimální grafické zpracování. Zápočet dává na základě odevzdaných úloh a napsání písemky. Přestože se může zpočátku objem úkolů a práce jevit nadměrný, časem jsem pochopil, že je nutný pro bezproblémové pokračování v dalším studiu a hlavně v navazujícím kurzu Demografická analýza Ib. Proto oceňuji vstřícný a tolerantní přístup pedagoga, který byl vždy ochoten poradit a nevytvářel ve studentech zbytečný stres.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citát:

Tenhle úkol je zhruba na deset minut, no dobře, tak dvacet, že jste to vy.
Student has disallowed display of personal data, 28.12.2008, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Cvičení rozhodně velice pomohlo k osvojení probírané látky. Při jakémkoliv problému stačilo zajít za panem doktorem, který vše ochotně vysvětlil. Není nic, co bych vytkla.
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. [31-360], Demographic Analysis (I-1.) [MD360P07A, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 25.10.2006, 2. Year, Demografie, Bachelor's
O důležitosti demografické analýzy mezi demografickými přednáškami na naší fakultě svědčí fakt, že je učí odborně nejkvalifikovanější vyučující, Jitka Rychtaříková. Zatímco často platí mezi odborností a pedagogickou způsobilostí nepřímá úměra, v jejím případě byla výuka zvládnuta s přehledem a věřím, že nejen k mé, ale všeobecné spokojenosti. Vyučující byla velmi pečlivá, dobře připravená, začínala vždy včas a měla po ruce spoustu podkladů a ilustrativních materiálů, které promítala meotarem. Když jednou chtěla názorně předvést konstrukci nějakého ukazatele a chybělo ji jedno číslo, místo aby si je vymyslela, radši obětovala dvě minuty a podívala se na stránky ČSÚ. Vštěpuje studentům vtipnou a poetickou formou nejen samotnou látku, ale i nutnost pozorného a soustředěného přístupu při analytické práci. Velikou výhodou je kombinace s kvalitním cvičícím (Boris Burcin) , takže tento předmět je kompletně ukázkově učen.

Komplexní hodnocení: výborně.

Citáty:

Tato otočená verze Lexisova diagramu se používala v Sovětském svazu, Spojených státech a VŠE.

Mám 6000 narozených, studuji soubor, no a co jiného by se jim mohlo přihodit, než úmrtí.

Dítě se narodí a seznámí se s drsnou realitou života, takže si musí vytvořit protilátky. (o časné novorozenecké úmrtnosti)

Podle povahy studovaného problému. (častá fráze, když se někdo zeptal který ukazatel nebo metodu použít)

Zkouška bude sestávat z písemky. Písemka bude mít tři části, které budou krátké a vtipné.

Já ocením, když kdokoli příjde se zpochybňující myšlenkou.

To je riziko úmrtní, může být i riziko sňatku.

Student has disallowed display of personal data, 23.12.2008, 2. Year, Demografie, Bachelor's
hodně zajímavé a dobře vysvětlené, pochopitelné, i když občas se člověk bojí odpovědět aby nebyl za troubu
Student has disallowed display of personal data, 28.12.2008, 2. Year, Demografie, Bachelor's
Přednášky byly velice zajímavé, prezentovány srozumitelně. Rozhodně jedny z nejlepších, které jsem navštěvovala. Nemám, co bych vytkla.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html