InquiryInquiry(version: 714)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. [31-260], Biophysical chemistry II [MC260P45, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 26.09.2007, 2. Year, Biochemie, Master's (post-Bachelor)
Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná. Dr. Obšil přednáší velmi příjemným způsobem, má výborně připravené prezentace (které nám poskytl) a i zkouška byla velmi příjemná. Na přednášky jsem chodil skutečně rád a mohu tuto přednášku (pokud bude přednášet Dr. Obšil) ostatním jedině doporučit.
Student has disallowed display of personal data, 23.06.2010, 1. Year, Chemie, Master's (post-Bachelor)
Přednášku rozhodně doporučuji. Strukura přednášky spočívala v probrání několika metod, které se používají v moderních laboratořích. Největší váha pak byla přidělena metodě RTG krystalografie, především pochopení základních principů, pochopení toho, co tam ten počítač vlastně dělá, když mu tam zadám to a to. :-))
Zkouška je ústní.
Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. je navíc ochotný zodpovědět záludné otázky a popř. poskytnout konzultace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html