InquiryInquiry(version: 711)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. [31-250], Hemeproteins and metalloproteins [MC250P11, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 29.10.2006, 5. Year, Biochemie, Master's
Přednáška byla zajímavá a obohacující. Rozhodně bych ocenila skripta či souvislý text k stažení.
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2007, 1. Year, Biochemie, Master's (post-Bachelor)
Měl bych snad jen připomínku k literatuře a dostupnosti studijních materiálů. Hodně věcí z přednášky lze nalézt ve Voetovi, ale ne vše.

U zkoušky mohl být pan docent náročnější. Na druhou stranu, 2 kredity se mi zdají málo, ale to je zdá se obecný problém u většiny volitelných přednášek. Tři kredity by byly optimální.

Osobně přednáška prohloubila a ucelila informace získané na předchozích přednáškách.
Student has disallowed display of personal data, 09.01.2013, 2. Year, Biochemie, Master's (post-Bachelor)
Probíraná tematika mi přišla zajímavá, i když možná bylo příliš věnováno hemoglobinu na úkor ostatního. Materiály k přednášce jsou ovšem dosti nepřehledné a zkratkovité, navíc sežazení naskenovaných průsvitek do souborů je mnohdy nelogické - například v souboru "Chlorofyl" bych čekal informace o chlorofylu a eventuelně fotosyntese, nikoli však přeměny žlučových barviv ve střevě nevo porfirie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html