InquiryInquiry(version: 711)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. [31-250], Biochemistry [MC250P03I, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 20.06.2008, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
Paní profesorka přednáší velmi dobře. Přednášky byly takové jaké měly být - jasné a srozumitelné. Jenom jsem čekala, že toho probereme více. Nemůžu mluvit za ostatní, ale myslím si, že ten začátek většina dobře znala. Kdyby se zkrátil, mohlo se toho stihnout více.
Student has disallowed display of personal data, 24.09.2008, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
Přednáška byla koncipována jasně a srozumitelně a vlastnímu přednesu paní profesorky Stiborové také není co vytknout. Pravidla pro zkoušku byla jasně stanovena hned na začátku a nebyla nijak měněna. Během zkoušení byla navíc paní profesorka velmi milá a příjemná.
Jako jediný problém bych viděl, že úvodní hodiny byly spíše opakováním věcí již známých z jiných přednášek a díky tomu nakonec nebyl dostatek času na probrání některých věcí nových, ke kterým jsme se již nedostali.
Student has disallowed display of personal data, 08.09.2009, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
Jediným problémem u tohoto předmětu byl velmi brzký čas přednášek - bohužel v tu dobu nebylo možné plně vnímat a soustředit se na probíranou látku, nebo bylo díky těmto ranním přednáškám velmi obtížné se soustředit na jiné pozdně odpolední přednášky. Kdyby bylo napříště možné přednášky přesunout na pozdější hodinu, určitě by to mělo vliv na počet studentů na přednáškách a hlavně by si z přednášek odnesli více vědomostí.
Student has disallowed display of personal data, 08.09.2009, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
Předmět byl velmi zajímavý a přínosný, jedinou nepříjemností (kromě brzkých přednášek) byl samotný systém zkoušky, kdy je na jeden termín přihlášeno 50 studentů a všichni od rána čekají až na ně přijde řada. Možná by bylo vhodné jeden termín zkoušky oficiálně rozepsat do více termínů po sobě ten samý den, aby se jednotliví studenti mohli zapsat na tyto jednotlivé termíny a mohli přijít ke zkoušce v době, kdy budou opravdu zkoušeni, a nemuseli všichni čekat až přijdou na řadu už od rána. Několikahodinové čekání je totiž velmi stresující a student pak nemůže u zkoušky podat tak dobrý výkon.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html