InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. [31-170], Genetic methods in zoology [MB170P66, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2006, 4. Year, Biologie, Master's
praktika byly užitečné, obzory rozšiřující a dobře organizované
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. [31-170], Genetic methods in zoology [MB170P66, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.10.2005, 5. Year, Biologie, Master's
Stručně řečeno, tento předmět byl pro mě novým zážitkem a musím říci, že velmi příjemným.B.Drozd.
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2009, 3. Year, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
Velmi příjemná praktika a "nemolekulární" biolog se načí nové věci a molekulární biolog si ja alespoň zopakuje v příjemném prostředí:).
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. [31-170], Genetic methods in zoology [MB170P66, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2006, 4. Year, Biologie, Master's
praktika byly užitečné, obzory rozšiřující a dobře organizované
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html